Åbyn

Bostadshus i bra skick, 8 km från Burträsk. 4 ha produktiv skogsmark och 1 104 m3sk.
Areal: 8 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Gård
Prisidé: 650 000 SEK
Anbudsdag: 27/11 2019
Visning:
11/11 kl 16:00
Anmälan till mäklare krävs.
Huset är i bra skick och står på en backe en bit från vägen till Burträsk i Södra Åbyn. En del av åkermarken ligger runt knuten och i skogskanten på andra sidan står två lador och en gammal ladugårdslänga. Huset har tre rum samt kök och är på ca 80 m² plus källarvåning. Skogsmarken är väldigt bördig och består uteslutande av äldre skogar. Förmedlingsobjektet består av 10 st fastighetsbeteckningar och säljs som en enhet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder (20)

Foto: Lars-Gunnar Forsberg; Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Huset är byggt i ett plan med källare och har putsad fasad. Den har underhållits väl de senaste 20 åren med nya treglasfönster, plåttak mm och känns fräscht. I källarvåningen finns garage med plats för en bil, pannrum med ved och el-panna, en stor tvättstuga samt förrådsutrymmen. Pannan är inte eldad på länge och därför är skorstenen inte sotad de senaste åren, den behöver således besiktas. Nuvarande ägare har uteslutande kört elvärme. På entrévåningen finns tre stora rum, ett mindre kök samt toalett med dusch. Enligt fastighetstaxeringen är boytan 80 m². Enskilt vatten och avlopp, avloppet med infiltration är gjort 2010, och vattnet tas från kallkälla.

Bagarstuga

Det finns en mysig bagarstuga som står inne i skogen på backen väster om övriga byggnader. Den är rödmålad och har svart plåttak.

Driftskostnader

Renhållning 3 000 kr/år
Slamtömning 1 100 kr/år
Försäkring 3 900 kr/år
Elförbrukning 26-27000 kwh/år

Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser skattade värden. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Gammal ladugårdslänga byggd i trä, med plåttak.

Lador

Det finns två lador, bägge är byggda i timmer och har plåttak.

Ladugård

Det står en gammal ladugårdslänga i skogen nära odlingen i väster. Den är lång och delvis byggd i timmer och har plåttak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen är åkermarken 4,2 ha.

Skogsmark

Ny skogsbruksplan är upprättad i oktober 2019 av Lars-Gunnar Forsberg. Enligt skogsbruksplanen är 4 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 104 m³sk, 1 104 m³sk är i huggningsklass S1, S2. Medelboniteten är beräknad till 5 m³sk per ha och år.

Nyckelbiotoper

Inga registrerade.

Jakt

Fastigheten ingår i Södra Åbyns jaktlag.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Burträsks-Åbyn 20:6 m fl

Ägare

Karin Forsberg 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 4,0 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 4,2 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 8,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 85 000 kr
Åkermark 58 000 kr
Tomtmark 30 000 kr
Bostadsbyggnader 100 000 kr
Ekonomibyggnader 23 000 kr
Summa: 296 000 kr

Inteckningar

Det finns penninginteckningar om totalt 33 750 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Fastighetsmäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Åbyn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning