Åhaga

Ämmaryd Åhaga, för fritids- eller permanentboende. Jord och skog, jakt och fiske.
Areal: 12 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 5/6 2018
Visning:
13/5 kl 13:00-14:00
Ämmaryd Åhaga utgör ett naturskönt beläget lantställe ca 20 km öster om Vetlanda. Fastigheten gränsar till Emån med ca 700 meter strandremsa. Bostadshus för fritidsboende alternativt permanentboende i öppet och enskilt läge. På fastigheten finns ”privat” badplats med båtplats och Emån bjuder på bra möjligheter för kräftfiske. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte med bra ägofigur, den totala arealen uppgår till ca 12 ha, varav ca 5 ha skogsmark och ca 5,5 ha inägomark. Skogsmarken består främst av ungskog på tillväxt och virkesförrådet uppgår till ca 680 m3sk. Byggnationen innefattar mysigt bostadshus, gäststuga, ladugård, ett antal uthus/bodar samt trevlig ängslada i anslutning till Emån. Jakträtt följer.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnaden uppförd 1900 i 1½-plan på torpargrund. Tillbyggnad i 1 plan med källare. Tak med betongtegelpannor, fasad med röd träpanel med vita omfattningar, tillbyggd del med tegelfasad och plåttak. Taxerad boyta om 100 m². Byggnadsarea ca 7 m x 10 m plus tillbyggnad ca 3 m x 3,5 m. Vatten från djupborrad brunn, avlopp till trekammarbrunn med nyanlagd infiltration (hösten 2016). Uppvärmning via direktverkande el, vedspis i köket samt braskamin.

Nedervåningen innefattar entré med trapp till övervåningen, kök, vardagsrum med vedkamin, rum/sovrum. Tillbyggnad med köksentré, garderober och förråd.

Övervåningen innefattar rum/trapphall, toalett/wc med dusch och tvättmaskin, två garderober, sovrum samt ett större sovrum med vedkamin och garderob.

Källare under tillbyggnaden.

Gäststuga

Uppförd i trä med plåttak. Består av ett rum med trägolv samt liten garderob. Altan med öppen vy ner mot Emån. Under stugan finns en jordkällare. Ej el eller vatten.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i trä samt murat fähus under tak av plåt. Byggnadsarea ca 8 m x 26 m. Ej el eller vatten. Innefattar loge med gjutet golv, fähus/förråd med gjutet golv, vagnbod med gjutet golv samt vedbod med grusgolv och trapp till loft. Byggnaden ej anpassad för djurhållning.

Vedbod/uthus

Uppförd i trä under plåttak med grusgolv. Byggnadsarea ca 5 m x 5 m. Ej el eller vatten. Nyttjas som virkesförråd mm.

Ängslada

Äldre ängslada med en överraskande interiör. Byggt i trä/timmer med plåttak. Byggnadsarea ca 7 m x 11 m. Ej el eller vatten.

Övriga byggnader

- Snickarbod i trä med plåttak och trägolv. Ej el eller vatten.
- Brygghus/tvätthus i timmer med plåttak och gjutet golv. Ej el eller vatten.
- Utedass i trä i enklare skick. Ej el eller vatten.
- Utedass vid badplats i enklare skick, ej el eller vatten.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken ligger väl samlad och består mestadels av åkermark. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till 5,6 ha klassad som inäga/åker. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 3 ha och arealen betesmark till 2 ha. Brukandet av marken för bete och slåtter är muntligt upplåtet 2018. Fastighetens stödrätter nyttjas av brukaren, men skall återlämnas till gården ifall brukandet/arrendet upphör.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i februari 2018 av Areal/Highland Forest AB genom Claes Arvidsson. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 5,2 ha med ett virkesförråd om 678 m³sk (130 m³sk/ha). Medelboniteten är beräknad till 6,9 m³sk/ha och år och trädslagsfördelningen är tall 77 %, gran 4 % och löv 19 %. Årlig tillväxt är bedömd till totalt ca 30 m³sk.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i lokalt älgjaktlag.

Fiske

Fiskerätt i Emån med bl.a. kräftfiske. Ingår i Repperdaortens Fvo. Kräftfiske sker 2 ggr/säsong med 15 burar/fastighet.

Övrigt

Mer information om Vetlanda samt trakterna vid Åhaga finns på www.vetlanda.se.

Avräkning och fördelning av fastighetsavgiften kommer att ske mellan Köparen och Säljaren i samband med tillträdet.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp-markerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Ämmaryd 3:3, 3:6

Ägare

Siv Ek 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 5,2 ha
Inägomark 5,6 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 11,8 ha

Taxeringsvärde

För aktuella taxeringsvärden se prospekt.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Alseda socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Jag är intresserad av fastigheten Åhaga och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning