Åkermark i Saleby

Budgivning pågår!
Bördig åkermark om 25,5 ha samt intäkt från vindkraft och eget fiske i ån Flian.
Areal: 28 ha
Kommun: Lidköping
Objektstyp: Åker
Prisidé: 5 800 000 SEK
Anbudsdag: 11/12 2019
Bördig åkermark om 25,5 ha i slättlandskapet mellan Skara, Vara och Lidköping. Fastigheten erbjuder även ca 950 meter fiskevatten i Flian med tillhörande vattendom, samt årliga intäkter från vindkraftsarrende.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (12)

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Äldre lada

Det finns en äldre lada på fastigheten som delvis nyttjas som maskin-/ och redskapsförvaring och delvis står tom. Ladan är äldre och i sämre skick med tak av eternit, väggar av träpanel samt tegel kring den gamla djurdelen.

Säljaren har ett önskemål om att få till 30/6 2020 på sig att tömma ladan på de redskap och övriga inventarier som idag förvaras där.

Skog och mark

Åkermark

Fastigheten omfattar 25,51 ha stödberättigad åkermark, fördelad i tre rationella block med god tillgänglighet via brukningsväg som går genom marken. Jorden består av bördig mellanlera på vilken det bedrivs traditionell växtodling. Dräneringen är ett äldre täckdikessystem som huvudsakligen fungerar tillfredsställande.

Åkermarken överlåtes höstplöjd och är tillgänglig för ny ägare inför kommande vårbruk. Stödrätter motsvarande den stödberättigade arealen ingår i överlåtelsen utan särskilt vederlag.

Övrig mark

Fastighetens övriga mark består till ca 0,4 ha av tomtmark kring vindkraftverket och den äldre ladan. Vägarna tar ca 0,3 ha i anspråk och övrig areal, ca 1,8 ha utgörs av brinken mot ån Flian.

Jakt och fiske

Jakträtten överlåtes till ny ägare på tillträdesdagen.

Fastigheten har ca 950 meter gräns mot Flian som erbjuder tillgång av både kräftor och flera av de vanliga insjöfiskarna . Fastighetsgränsen går i mitten av vattenfåran vilket ger fastigheten egen strandrätt på den västra sidan.

Vattendom

Det finns en vattendom i Flian som ger fastigheten rätt att ta ut 22 500 kbm/år eller 810 kbm/dygn.

Vindkraftsarrende

I den södra delen av fastigheten står ett vindkraftverk som utgör del i en park om fyra verk (Vindpark Hästhalla). Anläggningsarrendeavtal ingicks 2012-06-30 gällande upplåtelsen av tomtplats. Avtalet löper till 2037-06-30 och ger fastigheten en årlig ersättning om 0,84 % av värdet av elproduktionen i hela parken. Detta har inneburit en ungefärlig ersättning om 55 000 kr/år hittills. Köparen förbinder sig att överta och fullfölja gällande arrendeavtal för vindkraftverket från tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Lidköping Basebo 1:13

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 26,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2018
Åkermark 2 272 000 kr
Kraftverksmark 213 000 kr
Ekonomibyggnader 33 000 kr
Kraftverksbyggnad 8 064 000 kr
Summa: 10 582 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 1 940 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Senast inkomna fastigheter till försäljning