Prima åkermark

Obebyggd fastighet belägen strax söder om landsvägen.
Areal: 54 ha
Kommun: Trelleborg
Objektstyp: Åker
Prisidé: 22 000 000 SEK
Anbudsdag: 3/12 2018
Stora Jordberga 4:2 består av ca 53,5 ha åkermark av god klass belägen strax söder om Landsvägen. Åkermarken ligger inom klass 10 enligt den fysiska riksplaneringen. Historiskt har marken brukats konventionellt och under växtodlingsåret 2018 har marken odlats med gräsfrövall samt sockerbetor. Stödrätter motsvarande saluförd areal ingår utan särskilt vederlag.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Den salubjudna åkermarken ligger samlat, fördelat på två skiften. Enligt SAM omfattar åkermarken ca 53,5 ha. God åtkomst till åkermarken via grusvägen Almslättsvägen vilken går genom fastigheten. Åkermarken ligger inom klass 10 enligt den fysiska riksplaneringen. Historiskt har marken brukats konventionellt och under växtodlingsåret 2018 har marken odlats med gräsfrövall samt sockerbetor. Stödrätter motsvarande saluförd areal ingår utan särskilt vederlag.

Jakt

Jakten är tillgänglig för ny köpare from tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

TRELLEBORG STORA JORDBERGA 4:2

Ägare

Fredrik von Arnold-Grön 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 53,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 11 835 000 kr
Summa: 11 835 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 5 993 000 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Fastighetsmäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Jag är intresserad av fastigheten Prima åkermark och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning