Åkermark Norra Håslöv

Prima åkermark i Norra Håslöv. Tillgänglig för köpare växtodlingsåret 2019.
Areal: 43 ha
Kommun: Vellinge
Objektstyp: Åker
Prisidé: 18 000 000 SEK
Anbudsdag: 29/6 2018
Del av Norra Håslöv 18:11 består av ca 43,5 ha prima åkermark belägen i Norra Håslöv ca 2 km söder om Vellinge. Åkermarken ligger inom klass 9-10 enligt den fysiska riksplaneringen. Åkermarken är tillgänglig för en köpare växtodlingsåret 2019. Möjlighet finns att förvärva angränsande bostadsfastighet, Norra Håslöv 18:13, vilken består av ett bostadshus med tillhörande garage/förråd.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Sjötorpsvägen 50
218 74   Tygelsjö
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (6)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den salubjudna åkermarken ligger välarronderad i ett skifte och omfattar enligt SAM 2018 ca 43,5 ha. God åtkomst till åkermarken via grusvägen Långeväg vilken sträcker sig längs med hela skiftets södra sida och del av skiftets västra sida.

Åkermarken ligger inom klass 9-10 enligt den fysiska riksplaneringen och har under senare decennier brukats med ekologisk produktion. Jordarten är mullhaltig moränlättlera.

Dräneringen är väl fungerande över hela skiftet. Stödrätter motsvarande saluförd åkerareal ingår utan särskilt vederlag. Åkerarealen tillträds höstplöjd alternativt vårplöjd.

Jakt

Jakten är tillgänglig för en köpare from tillträdesdagen.

Övrigt

Den salubjudna åkermarken avser del av fastighet varmed marken företrädesvis förvärvas genom fastighetsreglering till annan fastighet inom Vellinge kommun. Förvärvaren svarar för kostnader i samband med lantmäteriförrättningen vid fastighetsreglering.

Rättsförhållande

Fastighet

Vellinge Norra Håslöv 18:11, del av

Ägare

Rolf Axel Nordström 1/1

Taxeringsvärde

För information om fastighetens taxeringsvärde se prospektet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Jag är intresserad av fastigheten Åkermark Norra Håslöv och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning