Åkvarn

Budgivning pågår!
Åkvarn är en gammal gård med orörd mangårdsbyggnad och naturskönt läge vid Badebodaån.
Areal: 5 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Gård
Prisidé: 425 000 SEK
Vacker gård där tiden stannat. Fint belägen i gammalt odlingslandskap med ängsmark, stenmurar, hamlade träd och ädellövskog. Gräns och fiskerätt i Badebodaån samt möjlighet till jakt i liten skala.

Åkvarn har en orörd traditionell mangårdsbyggnad med elanslutning samt mindre ekonomibyggnad.

För vidare information om gården se försäljningsprospekt som kan beställas nedan alternativt laddas ner.

Visning av Åkvarn sker direkt genom säljaren Leif Andersson och bokas på tel 0481- 66 021, mobil 070-27 95 346.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (23)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Orörd mangårdsbyggnad där tiden stannat. Byggnadens yttermått är ca 14 x 6 m och är uppfört på traditionellt sätt med grundläggning av gråsten, torpargrund, timmerstomme, fasad av faluröd brädpanel, tak av enkupigt lertegel och gamla fönster med munblåsta glas och lösa innanbågar. Gården beboddes permanent till 1960 och användes därefter för sommarboende till mitten av 1980-talet.

Nedre plan har sal, kök, skafferi, sovrum samt hall. Övre plan har hall, två rum samt ett ursprungligt undantagskök. I huset finns sex eldstäder, samtliga måste åtgärdas och besiktigas före användning.

Byggnaden har undgått moderniseringar och den enda bekvämlighet som finns är elektricitet. Elabonnemanget är aktivt, installationen i huset är dock gammal och har inte använts på många år. Vatten och avlopp saknas, en grävd brunn finns väster om huset.

Det föreligger ett stort behov av underhåll och restaurering.

Öster om huset finns en stensatt källare samt avträde.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnad

Äldre vagnbod/loge med tak av eternit. Yttermått ca 17 m x 6 m.

Ängslada belägen i ängsmarken mot ån. Tak av plåt.

Skog och mark

Betesmark

Gården ligger i ett gammalt kulturlandskap där stenmurar, rösen och hamlade träd vittnar om tidigare generationers mödor. Här finns gammal småbruten åkermark som sedan lång tid övergått till äng och lövträdsbevuxna delar med ek och ädla lövträd. Betesmarken omfattar ca 4 ha och går i norr ner till Badebodaån.

Övrig mark

Den övriga marken utgörs av tomtmark för byggnaderna och uppgår till ca 0,8 ha.

Jakt

Med fastigheten följer jakträtt. Här finns möjlighet till jakt i liten skala såsom vakjakt på rådjur och vildsvin.

Fiske

Med gården följer fiskerätt i Badebodaån och i sjön Hökasjö.

Rättsförhållande

Fastighet

Uppvidinge Älghults-Åkvarn 1:45

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 4,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Betesmark 39 000 kr
Tomtmark 30 000 kr
Bostadsbyggnader 74 000 kr
Summa: 143 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 77 200 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej är folkbokförd sedan minst ett år i Uppvidinge kommun. Vid förvärv av juridisk person krävs förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Senast inkomna fastigheter till försäljning