Älgå-Vik

Skogsfastighet med god arrondering.
Areal: 57 ha
Kommun: Arvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 200 000 SEK
En skogsfastighet med god arrondering strax söder om Sulvik i Arvika kommun. Fastigheten domineras av medelålders och yngre skogar med hög bonitet. Virkesförrådet är cirka 9 600 m3sk vilket motsvarar 173 m3sk per hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (8)

Foto: Bengt Walan, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsfastighet med god arrondering strax söder om Sulvik i Arvika kommun. Domineras av medelålders och yngre skogar, rörligt markvatten och hög bonitet. Virkesförrådet är cirka 9 600 m3sk vilket motsvarar 173 m3sk per hektar. Trädslagsfördelningen är tall 23 %, gran 66% och löv 11%.

Jakt

Fastigheten ingår i Viks älgjaktsområde, som i sin tur ingår i ett älgskötselområde. Tilldelningen är en vuxen och en kalv på treårsperiod. Småvilt jagas på eget och efter överenskommelse med grannar.

Rättsförhållande

Fastighet

Arvika Älgå-Vik 1:12, 1.34

Ägare

Stig Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 53,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,3 ha
Skogsimpediment 1,0 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 0,2 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 56,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 665 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 1 667 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej är skriven i kommunens glesbygdsförsamlingar. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Älgå-Vik och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning