Ålheden

Lättillgänglig och obebyggd skogsfastighet med god bonitet söder om Insjön. Jakt i vvo.
Areal: 12 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 700 000 SEK
Anbudsdag: 22/3 2019
Tallskogsdominerad skogsfastighet, belägen strax söder om Insjön. Den produktiva skogsmarken uppgår till 12 hektar med ett bedömt virkesförråd om 1 900 m³sk, god bonitet som är beräknad till 6,2 m³sk per hektar och år. Marken är obebyggd och lättillgänglig. Fastigheten är belägen inom Åhls västra vvo.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Leksand
Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmark i ett skifte och ligger lätt tillgänglig efter skogsbilväg. Skogsbruksplan har upprättats av Staffan Gref, Bjesse Skog AB, i oktober år 2018. Enligt skogsbruksplanen finns 12,5 hektar produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 1 925 m³sk. Hela 95 % utgörs av tall. Medelboniteten är beräknad till 6,2 m³sk per hektar och år. Genom fastigheten löper en vandringsled/motionsspår. På området finns äldre kolbottnar och stentäkter.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper som berör fastigheten.

Jakt

Åhls västra vvo om ca 2 500 ha. Ola Pettersson. Telefon: 070-517 56 49.

Rättsförhållande

Fastighet

LEKSAND HOLEN 11:14

Ägare

Lennart Beck 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 12,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 12,5 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 12,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 555 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 557 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Ålheden och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning