Duvelycke

Gård på idylliskt läge nära Älmhult. Välskött skog med god bonitet. Anbud på delar.
Areal: 35 ha
Kommun: Älmhult
Objektstyp: Gård
Anbudsdag: 12/11 2018
Visning:
14/10 kl 15:00
OBS! Anmälan krävs till undertecknad fastighetsmäklare.
19/10 kl 12:00
OBS! Anmälan krävs till undertecknad fastighetsmäklare.
12/11 kl 09:00
Duvelycke ligger på idylliskt läge med närhet till både Älmhult och sjöar. Gårdscentrat är omgivet av betesmark, fina stenmurar och vacker lövskog. Goda möjligheter att skapa fint boende kanske kombinerat med småskalig djurhållning. Till gården finns även välskött skogsmark med hög bonitet som röjts och gallrats i rätt tid. Försäljningen sker genom anbudsförfarande där möjlighet även finns att lämna anbud på gårdscentra och skog separat.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder (34)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ladugård gårdscentra

Yttermått ca 13,8 x 7,0 m. Ladugård med tak av eternit, murade och plåtväggar. Sedvanliga utrymmen från äldre tiders jordbruksdrift som djurstall och loge. Garageutrymme för exempelvis bil eller fyrhjuling. Förrådsdel. Byggnaden har el.

Ladugård skogen

Yttermått ca 21,4 x 8,8 m med utbyggnad i väster ca 4,0 x 7,3 m. Ladugård med tak av plåt och träfasad. Byggnaden har reparerats med tak, ny dörr och förstärkning i golvet på logen. Sedvanliga utrymmen från äldre tiders jordbruksdrift som djurstall och loge m.m.

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

På en rejäl och naturskön tomt finns gårdens gedigna 1,5 plans bostadsbyggnad. Byggnadens yttermått är ca 11,6 x 8,2 m. Boytan anges i fastighetstaxeringen till 126 m2 och biyta till 70 m2. Byggnadskonstruktionen bedöms utgöras av källargrund, stomme och bjälklag i trä, tvåglasfönster, fasad av tegel och tak av betongpannor.

I västerläge kommer man in genom byggnadens groventré. I groventrén finns det tillgång till handfat och förvaring. Vidare går man in i ett trevligt kök som är utrustat med spis/ugn och kyl/frys. Nedre plan erbjuder även ett sovrum och ett stort vardagsrum. I hallen finns huvudentrén, förvaringsmöjligheter och
källarnedgång. Badrum utrustat med wc, handfat och dusch. Går man en trappa upp möts man av ett allrum. Här finns det även två sovrum och en toalett med handfat. Goda förvaringsmöjligheter. Se vidare bilagda planritningar. Byggnaden har källare som används till tvättstuga och förvaring. Monterad svarv, oljetank och kombipanna. Byggnaden har av nuvarande ägare används som fritidshus. Byggnaden har en äldre stil med renovering och underhållsbehov.

Uppvärmning genom kombipanna ved/el. Vatten genom grävd brunn med vattenprover från 2017 visar tjänligt resultat. Enskilt avlopp som inte uppfyller dagens krav för permanent boende. Skorstenen behöver kontrolleras innan användning. Byggnaden är idag inte anslutet till fibernätet men möjlighet finns att ansluta till fibern som finns nergrävd vid genomfartsvägen.

Energideklaration

Aktuell energideklaration saknas. Säljaren kommer ej att upprätta någon energideklaration i samband med försäljningen.

Driftskostnader bostadsbyggnad

Säljarnas historiska driftskostnader vid sporadiskt nyttjande som fritidsboende kan tillhandahållas genom undertecknad fastighetsmäklare. Framtida driftskostnader för köparen är helt beroende av användning och investeringar i byggnaden.

Skog och mark

Skog

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad 2016-04-01 av Joakim Ahlberg genom LRF Konsult. Enligt planen från 2016 uppgår skogsmarken till 30,3 ha och har ett virkesförråd om 3 926 m3sk. Efter planens upprättande har uttag om ca 575 m3sk gjorts enligt avräkningar från Sydved. Med hänsyn till bedömt uttag och tre tillväxtsäsonger bedöms virkesförrådet i oktober 2018 till 3 860 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning enligt skogsbruksplanen (år 2016) 13 % tall, 70 % gran och 17 % löv. Medelboniteten anges till 8,3 m3sk/ha och år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 251 m3sk. Tillväxten uppgår vid planens upprättande till ca 166 m3sk/år vilket i dagsläget ger en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 4 %. Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Säljarna har låtit röja stor del av fastighetens ungskog vilken har fått goda förutsättningar för framtida skogsproduktion.

Betesmark

I anslutning till gårdscentrat finns ca 2,7 ha inägomark enligt skogsbruksplanens arealuppgifter. Marken utgörs av småbruten betesmark och kan disponeras av köparen från tillträdesdagen. Inga stödrätter för Gårdsstöd medföljer i försäljningen.

Jakt och fiske

Jakträtten disponeras av köparen från tillträdesdagen. Idag bedrivs jakten gemensamt i byns jaktlag. Fastigheten ingår i Stenbrohults älgskötselområde.
Eventuell jaktutrustning som torn och foderautomater tillhör nuvarande jakträtthavare och ingår ej i försäljningen. Till gården hör samfällt fiske i Kattesjön och
Såganässjön. Se även nedan punkt Samfälligheter nedan.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i sk glesbygd enligt jordförvärvslagen varför förvärvstillstånd erfordras för köpare som ej varit folkbokförd i de tidigare församlingarna Göteryd, Hallaryd, Härlunda, Pjätteryd, Stenbrohult och Virestad sedan ett år tillbaks. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Älmhult Duvelycke 1:21

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 32,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,3 ha
Inägomark 2,7 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 34,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 746 000 kr
Betesmark 36 000 kr
Tomtmark 155 000 kr
Ekonomibyggnader 29 000 kr
Bostadsbyggnader 646 000 kr
Summa: 3 612 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 901 250 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Jag är intresserad av fastigheten Duvelycke och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning