Drevdagen

Investeringsobjekt med tillväxt, jakt och fiske.
Areal: 928 ha
Kommun: Älvdalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 800 000 SEK
Anbudsdag: 15/11 2017
Drevdagen ligger sydväst om Idre vid riksväg 70 mot Flötningen i Dalarna. Egendomen omfattar ett skifte, vackert beläget med utsikt till både Svenska och Norska fjäll. Av den totala arealen om 928 ha är 524 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet har uppskattats till 21 600 m³sk.
Vattenarealen inom skiftet uppgår till ca 89 ha. Det finns ett flertal sjöar, mindre tjärnar och vattendrag.
Egendomen erbjuder utöver skogsbruket fina förutsättningar för jakt och fiske vilket är enskilt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad och planen upprättad 2012. Planen har därefter ajourförts med utförda åtgärder och framskrivits med teoretisk tillväxt till 2017.
Planen är upprättad av Skog och Fritid i Bollnäs och har ajourförts av Fiskarheden som även utfört skogliga åtgärder. Då det är ett antal år sedan planen upprättades och ett flertal åtgärder har utförts är det mycket viktigt att själv göra sig en bedömning av skogstillståndet.
Den samlade produktiva skogsmarksarealen uppgår till 542,3 ha och den totala volymen enligt planerna uppgår till 21 613 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 40 m³sk/ ha.
Fastigheten domineras av tall med 70 % av virkesförrådet i trädslagsfördelningen, gran utgör 1 %, löv 1 % och contorta 27% av virkesförrådet.
Fastighetens medelbonitet uppgår till 2,6 m³sk/ha och den löpande tillväxten är 1 323 m³sk/år.
115 ha är klassad som K1. Markberedning under fröträd samt sådd har utförts på en del av den avverkade arealen. Föryngringsåtgärder bör vidtagas snarast på obearbetade arealer. För ytterligare information se bilagd skogsbruksplan.

Jakt

Jakt bedrivs på den egna fastigheten. Fastigheten ingår i Särna Idre Älgskötselområde och är registrerad med egen licens för älgjakt.
Tilldelningen för 2017 är en vuxen älg och fri kalv. Björn jagas enligt tabell och Länsstyrelsens tilldelningsbeslut. Småvilt jagas enligt tabell inom fastigheten.

Fiske

Fiske bedrivs fritt på fastighetens vatten samt inom Särna-Idre fvo mot lösen av fiskekort. Information om det fina fisket i området finns på fiskevårdsområdets hemsida; www.sarnaidrefvo.se

Naturvärden

Fastigheten berörs av tre biotopskyddade områden, totalt 16 ha samt 2 områden med nyckelbiotoper om 20,17 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Älvdalen Storbo 38:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 929,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 542,3 ha
Myr/kärr/mosse 291,4 ha
Berg/hällmark 0,3 ha
Väg och kraftledning 4,1 ha
Övrigmark 0,8 ha
Vatten 88,9 ha
Summa: 927,8 ha

Taxeringsvärde

Saknar eget åsatt taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten har 1 penninginteckning registrerad, summan uppgår till 4 500 000 kr. Inga lån ska övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis AB) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Jag är intresserad av fastigheten Drevdagen och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning