Ängesby

Ängesby med 13 ha välskött skog och 15 ha lättbrukad åkermark.
Areal: 29 ha
Kommun: Motala
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 900 000 SEK
Anbudsdag: 20/11 2019
Visning:
9/11 kl 11:00
Vänligen anmäl ert deltagande till ansvarig fastighetsmäklare.
Ängesby är en mindre gård belägen strax norr om Motala. Gårdscentrum består av bostad uppförd på 1950-talet, ladugård och loge med lösdrift, magasinsflygel, garage och äldre hönshus. Fastighetens välskötta skogsmark uppgår till 12,6 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 438 m3sk eller motsvarande 193 m3sk/ha och den lättbrukade åkermarken uppgår till ca 15 ha. Ängesby har bra vägförbindelser både till Motala, Askersund och Linköping.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vadstena
Storgatan 34
592 30   Vadstena
Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-520 88 91

Bilder (30)

Foto: Johan Westman, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostaden på Ängesby uppfördes 1951 i 1 ½-plan med källargrund under sadeltak med yttertak i betongtegel. Bostaden flankeras av en magasinsflygel och omgärdas av en lummig trädgård med bl.a. fruktträd och enklare växthus. Bostaden är uppförd med murad stomme i lättbetong, även s.k. blåbetong, och putsad fasad och har delvis moderna isolerfönster och i övrigt kopplade 2-glasfönster. Bostaden värms upp från vedpanna med ackumulatortank installerad runt 2010 och vatten tas från egen borrad brunn. Avloppet leder till äldre 2-kammarbrunn utan modern infiltration.

Byggnadens boyta uppgår enligt taxeringen till 96 m2 men torde i verkligheten vara större, biytor i källaren är i dagsläget ej taxerade. Nedre plan rymmer entréhall med mindre wc, två salar med trägolv varav en större, kök med trägolv och inredning från 1950-talet och kyl/frys och spis från 1990-talet. Vid köket finns även groventré med plats för tvätt och handfat. Övre plan rymmer hall, badrum med wc och dusch och våtrumsmatta och tre sovrum med snedgarderober. Källare finns under hela huset och här finns matkällare, potatiskällare, förrådsutrymmen, pannrum och ett mycket enkelt våtutrymme där det tidigare fanns dusch. Bostaden på Ängesby håller en överlag enklare 1950-talsstandard och har inte varit bebodd under det senaste året. Mot Riksväg 50 ligger en anlagd bullervall.

Energideklaration m.m.

En energideklaration finns upprättad för fastighetens bostad. Energideklarationen erhålles från fastighetsmäklaren. Radonmätning i fastighetens bostad är utförd. Korttidsmätningen som är utförd hösten 2019 visar på värden över Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon i inomhusluft. Rapport avseende radonmätning erhålles från fastighetsmäklaren.

Ekonomibyggnader

Magasinsflygel

Byggnad uppförd 1912 med trästomme och sadeltak med yttertak i lertegel. Nedre plan rymmer förrådsutrymmen och garage med gjutet golv. Övre delen rymmer magasinsplan. El finns draget i byggnaden.

Ladugård

Ekonomibyggnad uppförd delvis i timmer och delvis plankstomme under sadeltak med yttertak i aluminiumplåt. Byggnaden rymmer f.d. djurdel med gammal inredning och foderbord kvar för uppbundna djur, över denna del finns skulle. Vidare finns en logdel som idag nyttjas som lösdrift för nöt på djupströbädd. Sommarvatten och el finns draget till byggnaden.

Garage och hönshus

Byggnad uppförd med väggar och tak i aluminiumplåt. Interiört har byggnaden gjutet golv och sommarvatten och el finns draget i byggnaden. I anslutning till garaget ligger även ett enklare f.d. hönshus uppfört i trä under sadeltak med yttertak i lertegel.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens åkermark är belägen i anslutning till gårdscentrum och vid utskiftet i sydöst. Den totala åkerarealen uppgår enligt SAM-ansökan till 14,73 ha varav 9,29 ligger vid gården och 5,44 ha vid utskiftet. Jordarna är lättbrukade med vid gården sandjord och syrsand och vid utskiftet syrsand. Vid utskiftet finns möjlighet till bevattning. Jordarna är behovstäckdikade med äldre tegelrör och delvis slang. 2,32 ha åkermark vid gårdscentrum är i dagsläget ekologiskt, denna åkermark har under en längre tid betats. Det ekologiska åtagandet gäller till årsskiftet 2019/2020. Vidare finns vid gårdscentrum ca 0,41 ha betesmark som numera ej är stödberättigad.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark ligger främst väster om gårdscentrum och till mindre del vid utskiftet. Enligt skogsbruksplan, upprättad i september 2019 av Södra, uppgår den produktiva arealen till 12,6 ha. Det totala virkesförrådet bedöms till 2 438 m3sk eller motsvarande 193 m3sk/ha och medelboniteten till 6,9 m3sk/ha. En stor andel av fastighetens skogsmark finns i huggningsklass S2 och planläggarens avverkningsförslag under planperioden uppgår totalt till 1 749 m3sk varav 1 505 m3sk föryngringsavverkning och 244 m3sk gallring. Tall är det dominerande trädslaget med 56 % följt av gran 29 % och löv och ädellöv om 15 %. För vidare information om fastighetens skog se bilagd skogsbruksplan.

Jakt

Fastighetens jakt är tillgänglig för en ny ägare av gården från och med tillträdesdagen. Förekommande vilt är bl.a. rådjur, vildsvin, älg och sporadiskt med kronhjort.

Rättsförhållande

Fastighet

Motala Ängesby 2:1, Motala Smedsby 1:20

Ägare

Anders Adolfsson 1/3
Jerker Adolfsson 1/3
Lennart Adolfsson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret 28,5527 ha, varav Ängesby 2:1 uppgår till 21,832 ha och Smedsby 1:20 till 6,7207 ha.

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 186 000 kr
Åkermark 642 000 kr
Betesmark 25 000 kr
Tomtmark 225 000 kr
Bostadsbyggnader 465 000 kr
Ekonomibyggnader 186 000 kr
Summa: 2 729 000 kr

Inteckningar

Fastigheterna är samintecknade till ett totalt belopp om 39 200 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Fastighetsmäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Jag är intresserad av fastigheten Ängesby och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning