Äskatorp

Rejält bostadshus och flera ekonomibyggnader allt i gott skick. 12 ha åker, 28 ha skog.
Areal: 43 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 800 000 SEK
Anbudsdag: 26/6 2018
Visning:
12/6 kl 17:30-19:00
Vänligen anmäl deltagande till ansvarig mäklare.
16/6 kl 10:30-12:00
Vänligen anmäl deltagande till ansvarig mäklare.
En härlig gård i vackert havsnära läge med utsikt mot havet och Kungsbackafjorden. Det finns ett stort och rejält bostadshus samt flera ekonomibyggnader allt i gott skick. Till gården hör ca 12 hektar åkermark i ett stycke samt ca 28 ha skogsmark med en virkesvolym på ca 3 600 m3sk. Det är bra kommunikation med närhet till Fjärås station och E6.

Här finns gott om utrymme för en stor familj och för olika verksamheter som djurhållning, jakt och rekreation.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Rejäl mangårdsbyggnad (9x13 m) i 1½ plan med källare och förrådsvind uppförd ca 1946. Bostaden har en boyta på 196 kvm och biyta på 85 kvm (enl taxering). Idag inrymmer bostaden två lägenheter med ett kök per våningsplan. Bostadsbyggnaden är väl underhållen och senaste invändiga renovering gjordes i mitten av 1980-talet.

På bottenvåning finns hall, groventré, stort kök med matplats, stort vardagsrum och matsal i fil samt två rum.

På övervåning finns möblerbar hall med utgång till balkong, kök fyra sovrum, ett badrum med dusch samt en separat toalett. Det finns två separata trappor/uppgångar till övervåningen.

I källaren finns tvättstuga, pannrum, två matkällare samt stora förrådsutrymmen.

Uppvärmning sker med vattenburen värme och bergvärmepump. Det är kommunalt vatten och avlopp via samfällighetsförening och fastigheten är ansluten till fiber.

Runt gårdens byggnader finns en stor härlig trädgård och rikligt med fruktträd.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Utmed gårdsplanen ligger denna stora ladugård (ca 500 kvm) byggd i trä och sten med eternittak. Byggnaden är äldre men är väl underhållen. I stalldelen finns äldre inredning för djurhållning. Det finns även traktorgarage, en stor loge och ovanpå stalldelen ett stort ränne. På baksidan finns gödselplatta och ett snedtaksgarage. Det finns ström indraget i byggnaden och vattenledningar, dock är inte det kommunala vattnet påkopplat till ekonomibygganderna.

Byggnaden har under senare år använts för förvaring.

Garage/maskinhall

Stor byggnad i trä och sten som inrymmer dubbelgarage med verkstad, stor maskinhall och stora förrådsutrymmen. Ovanpå garaget finns äldre tork.
I byggnaden finns ström indraget och ledningar för vatten.

Tvättstuga/vedbod

Äldre byggnad med gråstensgrund med träöverbyggnad. I källardel finns gammal tvättstuga och potatiskällare. På övervåning finns stort ränne för förvaring eller festlokal. El finns indraget.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens åkermark om drygt 12 hektar ligger samlad i ett skifte norr om Äskatorpsvägen ner mot Hovmanneån. Enligt taxeringen är det normal åkermark för området med tillfredställande dränering. Åkermarken är tillgänglig för ny ägare vid tillträdet. Söder om gårdens byggnader finns vackra betesmarker.

Stödrätter för EU-stöd finns och tillfaller ny ägare.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark fördelas på två skiften. Det finns en nygjord skogsbruksplan från Woodsia upprättad i mars 2018. Enligt planen är det 27,9 hektar produktiv skogsmark med ett virkesinnehåll på 3 622 m3sk. Skogen är dominerad av barrskog med tall 53 % och gran 32 % samt lövskog 15 %.

Skogen är delvis bergbunden och boniteten är 4,8 m3sk/ha*år. Enligt planen är det 1 554 m3sk som är avverkningsbar S2-skog. För vidare information se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten. I skogsbruksplanen har 1,9 hektar givits målklass NO och NS (6,8 %)

Jakt

Jakten är tillgänglig för ny ägare vid tillträde. Älgjakten bedrivs i älgjaktslag, egen småviltsjakt.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Äskatorp 10:2

Ägare

Marianne Larsson 1/2
Birgitta Berg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 42,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,6 ha
Skogsimpediment 0,9 ha
Inägomark 13,8 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 42,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 125 000 kr
Skogsimpediment 46 000 kr
Åkermark 1 195 000 kr
Betesmark 60 000 kr
Tomtmark 685 000 kr
Bostadsbyggnader 1 300 000 kr
Ekonomibyggnader 337 000 kr
Summa: 4 748 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning om 10 613 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Äskatorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning