Åstorpet

Åstorpet med skog och mark utanför Överälve. God bonitet, närhet till sjö och jakt i vvo.
Areal: 6 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Gård
Prisidé: 350 000 SEK
Anbudsdag: 15/8 2018
Visning:
27/7 kl 15:00
9/8 kl 16:00
Inte långt från Älvessjöns västra strand, i skogarna mellan Bjuråker och Ljusdal, ligger Åstorpet. Fastigheten består av en enkel men naturskönt belägen bostadsbyggnad med omkringliggande skogs- och åkermark. Skogsmarken är växtlig med god bonitet. Med fastigheten följer jakträtt i Delsbo viltvårdsområde om 26 000 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (24)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnaden i ett och ett halvt plan uppfördes år 1930 och är till största del orörd sedan dess. Den står på en krypgrund av natursten och betong, har en stomme av regelverk i trä, plåttak och stående träpanel. Fönster är spröjsade enkelglas. Byggnadsarean uppgår till ca 110 m2.

Knappt halva byggnaden utgörs av en oinredd loge med full takhöjd. I resterande del finns hall, kök, sovrum och vardagsrum på det nedre planet. Övervåningen är oinredd. I köket finns en vedspis och i vardagsrummet en öppen spis. Båda eldades i senast för tre år sedan. Murstocken provtrycktes senast 2005. Samma år målades fasaden om.

El och rinnande vatten saknas. På tomten finns utedass, en stensatt jordkällare och en grävd färskvattenbrunn som kan ha behov av att rengöras. Gråvatten från avlopp i kök leds till stenkista utanför huset.

Energideklaration saknas.

Ekonomibyggnader

Lada

En lada står i sydöstra änden av fastigheten. Den är uppförd i trä och har plåttak. Byggnadsarea om ca 46 m².

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan över fastigheten upprättades i maj 2018 av Love Persson | Areal. Enligt den uppgår fastighetens produktiva skogsmarksareal till ca 4,2 ha. Virkesförrådet uppskattas till ca 430 m3sk och boniteten till ca 7,5 m3sk/ha. Volymen fördelar sig på 10 % tall, 54 % gran och 36 % löv. För närmare information se den bifogade skogsbruksplanen.

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör jordbruksmark vars areal uppgår till ca 1,3 ha enligt skogsbruksplanen. Marken är muntligt upplåten och stödrätterna är uthyrda till brukaren.

Jakt

Fastigheten ligger inom Delsbo viltvårdsområde om totalt 26 000 ha. För mer information kontakta markägaransvarig Johan Hermansson, telefonnummer
070-639 07 84.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Åstorpet 2:1

Ägare

Sören Åhs 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 5,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 4,2 ha
Myr/kärr/mosse 0,4 ha
Inägomark 1,3 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 6,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 114 000 kr
Åkermark 16 000 kr
Tomtmark 8 000 kr
Ekonomibyggnader 11 000 kr
Summa: 149 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 10 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Hudiksvalls kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning