Åvik

Naturskönt belägen gård med bostad, skog och åkermark. Rejäl verkstadsbyggnad.
Areal: 55 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 31/8 2018
Visning:
10/8 kl 15:00
18/8 kl 13:00
I byn Älgered i nordöstra Hälsingland är gården Åvik belägen. Den ligger i ett naturskönt mosaiklandskap av öppen jordbruksmark och skog, med utsikt och fastighetsgräns mot den vackra Älgeredsån. I åns strömmar finns ädelfisk och dess lugna sel inbjuder till bad. Byggnadsbeståndet består bl a av en rejäl verkstad och ett stort bostadshus. Full takhöjd och en öppen planlösning på övervåningen i kombination med ett vackert brutet innertak ger huset en tilltalande särprägel. I försäljningen ingår utöver gårdscentrat ca 42 ha växtlig skogsmark och ca 12 ha åker. Från utskifte ges storslagen utsikt. Hasselas skidbackar och golfbana, liksom skola och butiker i Bergsjö, nås inom ungefär en kvarts bilfärd.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (28)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnaden i 2 plan uppfördes på platsen i mitten av 1800-talet. Stommen är av timmer klädd med stående träpanel. Under del av huset finns källarvåning. Torpargrund, tvåglasfönster och tak av plåt. Jordvärmepump installerades till befintligt vattenburet system i slutet av 2016.

På källarplanet finns pannrum, matkällare och förvaringsutrymmen.

Det nedre planet renoverades på 70-talet. Där finns hall, ett handikappanpassat kök med äldre vitvaror, ett badrum med toalett och tvättmaskin, vardagsrum, sal med kakelugn, ett allrum och två sovrum. I anslutning till köket finns en köksingång och från hallen nås ett rymligt skafferi. Till bägge sovrummen finns platsbyggda garderober. Avloppet från köket bör åtgärdas.

Det övre planet inreddes på 80-talet med modern, öppen planlösning och full takhöjd i byggnadens centrum. I den öppna delen finns matsal, vardagsrum och kök kring en vitputsad murstock med öppen spis och vedspis. Nuvarande ägare har upplevt problem med draget i den öppna spisen.

Bakom köket finns badrum med badkar och separat dusch. I ett mindre utrymme bredvid finns toalett. I andra änden av våningen finns två sovrum och en barnkammare. Från våningen nås en balkong i söderläge med utsikt över tomt, inägor och ån.

Hela byggnaden tilläggsisolerades vid renoveringstillfällena. Vatten tas från en samfälld borrad brunn med radonavskiljare och filter. Avloppet består av en tvåkammarbrunn utan infiltration och är ej godkänt. Fastigheten är intresseanmäld för anslutning till optofibernät som är under utbyggnad.
Byggnadsarean uppgår till ca 200 m2.

Gammelbyggnad

På tomten finns ett äldre bostadshus som stått tomt länge och är i dåligt skick. Stommen är av timmer och i byggnaden finns en jordkällare, som använts för lagring av potatis. Byggnadsarean uppgår till ca 90 m2.

Energideklaration

Energideklaration upprättades år 2013. Energianvändning uppgår enligt denna till 113 kWh/m2 och år.

Driftskostnader (2017)

Försäkring 10 000 kr
El (15 708 kWh, 2017) 21 651 kr
Sophämtning 1 176 kr
Slamtömning 1 525 kr
Vägavgift 100 kr
Fastighetsavgift 4 327 kr
SUMMA 38 779 kr

Ekonomibyggnader

Lada

Två byggnader sammanbyggda i vinkel. Båda är uppförda i trä på murad grund. Ena vinkelbyggnaden byggdes på 70-talet och har plåttak. Hyser f d snickeri och rymlig loge med väl tilltagen takhöjd. Port ca 3,5 x 4 m och körbro på järnbalkar. Under byggnaden finns en jordvåning med utrymme att förvara exempelvis jordbruksredskap.

Den andra vinkelbyggnaden är äldre och i sämre skick. Den har tegeltak och hyser bl a gammalt stall, stia, rovkällare och ladugård.

Total byggnadsarea ca 370 m2.

Verkstad mm

Rejäl ekonomibyggnad med goda utrymmen för verkstad, garage, förvaring, maskinhall och vedbod. Står till största del på gjuten platta. Huvudsakligen uppförd under mitten av 80-talet. Till del isolerad samt har vatten och el inkopplat. Oljeavskiljare saknas. Total byggnadsarea ca 370 m2.

Övriga ekonomibyggnader

Andra äldre ekonomibyggnader i form av tre timrade lador och en smedja finns på försäljningsobjektet. Skicket varierar. En av ladorna står på gjuten platta, har plåttak och har av nuvarande ägare använts som extra förvaringsutrymme.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan över försäljningsobjektet upprättades i juni 2018 av Love Persson | Areal. Enligt den uppgår försäljningsobjektets produktiva skogsmarksareal till ca 42 ha. Virkesförrådet uppskattas till ca 4 700 m3sk och boniteten till 5,9 m3sk/ha. Volymen fördelar sig på 50 % tall, 30 % gran och 20 % löv. Skog finns representerad i de flesta åldersklasser men yngre gallringskogar dominerar. För närmare information se den bifogade skogsbruksplanen.

I summeringen av virkesförråd och produktiv skogsmarksareal är ett område med outredda ägarförhållanden inräknat (uppskattningsvis 1,3 ha och 90 m3sk.) Se Rättsförhållanden, sid 12 i prospektet.

Åker- och betesmark

Till försäljningsobjektet hör jordbruksmark vars areal uppgår till ca 12 ha enligt skogsbruksplanen. Marken är f n muntligen upplåten. Stödrätter följer med försäljningsobjektet.

Jakt

Försäljningsobjektet ligger inom Bergsjö Norra viltvårdsområde om ca 5 000 ha. Kontaktperson för viltvårdsområdet är Bernt-Ola Stoltz, 070 331 08 68.

Fiske

Fisket i området administreras av Bergsjö fiskevårdsområde. I Älgeredsån finns bestånd av bl a öring och harr. För mer information se hemsidan:
http://fiskeibergsjo.se/.

Rättsförhållande

Fastighet

NORDANSTIG ÄLGERED 37:1, 15:2, 15:8

Ägare

Jan-Olof Blom 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 54,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,3 ha
Berg/hällmark 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Inägomark 12,2 ha
Övrigmark 1,7 ha
Summa: 56,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 726 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Åkermark 95 000 kr
Betesmark 4 000 kr
Tomtmark 47 000 kr
Bostadsbyggnader 530 000 kr
Ekonomibyggnader 271 000 kr
Summa: 1 677 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 615 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Nordanstigs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning