Backa

Åkermark, beten och ekonomibyggnader.
Areal: 30 ha
Kommun: Sunne
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 18/7 2019
Visning:
27/6 kl 17:00-18:00
Åker och bete med god arrondering nära Sunne. Två ekonomibyggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Södra ladugården

En ladugårdslänga med djupströbädd i den gamla logdelen. Stalldelen har renoverats till garage- och verkstadsutrymme. Byggnaden har fiberanslutning.

Norra ladugården

En traditionell ladugårdslänga som används som förråd.

Övriga byggnader

En friggebod och ett pumphus.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Backas åkermark och betesmark är välarronderad och ligger samlad runt fastighetens ekonomibyggnader. Åkerarealen uppgår enligt SAM-ansökan till 26 hektar och betesmarken till 5,3 hektar. Jordarten består övervägande av lättlera och är behovstäckdikad. Stödrätter motsvarande sökt areal ingår i fastighetsöverlåtelsen utan särskilt vederlag.

Övrig mark

Cirka en hektar skog på torvmark. Delar av marken har varit föremål för torvbrytning.

Jakt

Fastigheten ingår med sin mark i Torsbergs älgjaktsområde som utgör cirka 1 000 hektar. Det är ett eget licensområde har för närvarande en till två vuxna älgar per år i licens. Småviltsjakten sker på egen mark.

Rättsförhållande

Fastighet

Sunne Svineberg 1:25

Ägare

Anette Sundkvist 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 30,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Åkermark 22,9 ha
Betesmark 5,3 ha
Skogsmark 0,9 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 30,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Skogsimpediment 2 000 kr
Åkermark 533 000 kr
Betesmark 62 000 kr
Ekonomibyggnader 244 000 kr
Summa: 841 000 kr

Inteckningar

Det finns fyra penninginteckningar med sammanlagt belopp på 686 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Backa och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning