Baggelycke åkermark

Åkermark med god avkastningsförmåga utbjudes till försäljning.
Areal: 24 ha
Kommun: Vadstena
Objektstyp: Åker
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 24/4 2019
Baggelycke om ca 23,4 ha åkermark i Rogslösa socken utbjudes till försäljning. Marken ligger väl samlad och har en god avkastningsförmåga.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vadstena
Storgatan 34
592 30   Vadstena
Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-520 88 91

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Fastighetens åkermark uppgår totalt till ca 23,4 ha enligt SAM-ansökan och egen uppmätning.

Marken fördelas på totalt fyra skiften och jordarten är övervägande mellanlera. Markens dränering är väl fungerande och arealen är täckdikad. Jordart i kombination med närheten till Vättern ger en mycket god avkastningsförmåga. Marken brukas ekologiskt och är certifierad enligt KRAVs regler. Det ekologiska åtagandet löper till och med årsskiftet 2019/2020.

Marken ligger inom tidigare region 1 för gårdsstöd och stödrätter motsvarande åkerarealen ingår i överlåtelsen utan särskilt vederlag. Köparen kommer ges möjlighet att höstbruka fastighetens åkermark efter att skörden är bärgad. Det kommer finnas med en klausul i köpekontraktet där köparen förpliktas att följa det ekologiska åtagandet på marken som löper till och med årsskiftet.

Jakt

Fastighetens jakt är fri för köparen från och med tillträdesdagen. Förekommande vilt är främst rådjur och övrigt småvilt. Eventuella jaktrelaterade inventarier så som jakttorn belägna på fastigheten ingår inte i överlåtelsen.

Rättsförhållande

Fastighet

VADSTENA BAGGELYCKE 2:1

Ägare

Carina Juberg 1/2
Hans Juberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 23,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 4 072 000 kr
Tomtmark 154 000 kr
Ekonomibyggnader 270 000 kr
Bostadsbyggnader 1 207 000 kr
Summa: 5 703 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Fastighetsmäklare

Göran Hellqvist
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 64
070-520 88 30

Jag är intresserad av fastigheten Baggelycke åkermark och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning