Bakarebo, Bolmsö

Byggnadsfri skogsfastighet, 2 670 m3sk, jakt, fiskerätt i Bolmen (1 676 ha) och strand.
Areal: 25 ha
Kommun: Ljungby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 27/1 2020
Del av fastigheten Ljungby Bakarebo 1:3 utbjudes till försäljning.
Byggnadsfri skogsfastighet om ca 25 ha belägen ca 30 km nordväst om Ljungby. Fastigheten utgörs av ett större skifte på Bolmsö och ett mindre skifte på Lövö.
Produktiv skogsmark ca 24,1 ha med bedömt virkesförråd ca 2 670 m3sk (medeltal 111 m3sk/ha) enligt nyupprättad skogsbruksplan från Skogsstyrelsen. Merparten av arealen utgörs av växtliga gallringsskogar.
Jakträtten disponeras av köparen från och med tillträdesdagen. Hög- och småviltsjakt.
Fiskerätt i sjön Bolmen inom ett betydande vattenområde (ca 1 676 ha). Strandrätt ca 150 m mot Bolmen (avseende Lövö). Till fastigheten hör även del i samfälld brygga i Bakarebo by.
Fastigheten säljes via skriftligt anbudsförfarande med prisindikation 2 500 000 SEK.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (38)

Foto: Daniel Nordin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en ny skogsbruksplan upprättad av Skogsstyrelsen, planläggare Ingemar Ohlsson, oktober 2019. Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.
Skogsbruksplanens totalareal 27,7 ha är reducerad med 2,8 ha. Avdelning 1 (del av), 3, 4 och 5 (del av) ingår ej i försäljningen, avdrag virkesvolym drygt 180 m3sk. Den produktiva skogsmarksarealen för försäljningsobjektet bedöms uppgå till ca 24,1 ha och dess totala virkesförråd bedöms till ca 2 670 m3sk (medeltal 111 m3sk/ha). Trädslagsfördelning 8 % tall, 25 % gran, 56 % löv och 11 % ek. Medelboniteten anges till 6,1 m3sk/ha och år.
Den produktionsinriktade skogsmarken ligger väl samlad med välslutna bestånd och fina föryngringar på god tillväxt. Fastigheten har tillgänglighet via flera vägar som resulterar i korta drivningsavstånd.
Utöver den produktiva skogsmarken finns ca 0,8 ha övrig mark (vägar).

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med tillträdesdagen. Goda jaktmöjligheter efter högvilt och småvilt, exv. älg, rådjur och vildsvin.
Fastigheten utgör oregistrerad mark för älgjakt enligt Länsstyrelsen (s.k. kalvområde, fri kalvjakt under begränsad jakttid).

Fiske

Med fastigheten följer fiskerätt (andel i samfällt fiske) inom ett betydande vattenområde i sjön Bolmen (areal fiskevatten ca 1 676 ha). Bolmen, som är en mycket populär fiskesjö, utgör Sveriges tionde största sjö och erbjuder ett rikt insjöfiske.
Försäljningsobjektet berörs även av Bolmens fiskevårdsområde (lantmäteriakt 07-FV18/90).

Fastigheten har ca 150 m strandrätt mot sjön Bolmen (avseende Lövö).

Till fastigheten hör även del i samfälld brygga i Bakarebo by.

Byggnader

Fastigheten är fri från byggnader.

Bolmsö är mycket populärt och eftertraktat. Fastigheten håller fina rekreationsvärden med trevliga platser för ev. uppförande av bostadsbyggnation. För vidare information om bygglovsärenden, vänligen kontakta Miljö- och byggförvaltningen vid Ljungby kommun, telefon 0372-78 90 00, e-post [email protected]

Kort om omgivningarna m.m.

För vidare information om Bolmsö med omnejd, vänligen se följande Internetlänkar:

https://www.bolmso.se/
http://www.bolmensweden.com/
http://www.ifiske.se/fiske-bolmen.htm
https://www.trafikverket.se/farjerederiet/farjeleder/farjeleder-i-jonkopingskronobergs-lan/Bolmsoleden/Tidtabell-Bolmsoleden/
https://hagern.com/
https://sv-se.facebook.com/Aff%C3%A4ren-i-tann%C3%A5ker-674647812688392/
https://www.ljungby.se/

Rättsförhållande

Fastighet

LJUNGBY BAKAREBO 1:3, DEL AV

Taxeringsvärde

För information, se prospekt.

Försäljningssätt

För information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Bakarebo, Bolmsö och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning