Bengtsgården

Välarronderat och virkesrikt utan byggnader. 7 500 m3sk varav 4 400 m3sk är S skog.
Areal: 36 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 28/3 2019
Välarronderat och virkesrikt skogsskifte med bra tillväxt. Bengtsgården 1:6 utgör en obebyggd skogsfastighet om totalt ca 36 ha. Virkesförrådet uppgår till totalt 7 500 m³sk varav ca 4 400 m³sk utgör skog i huggningsklasserna S1 och S2.

Fastigheten är belägen ca 12 km öster om centrala Vetlanda.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Inga byggnader på fastigheten.

Åker- och betesmark

Ingen jordbruksmark på fastigheten.

Skogsmark

Välarronderad och virkesrik skogsmark med bra tillväxt. Skog i alla åldersklasser men med tyngdpunkt på skog i 75-års åldern. På fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan, december 2018, av Areal, Claes Arvidsson.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 36 ha med ett aktuellt virkesförråd om totalt 7 500 m³sk, motsvarande 208 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 26 %, gran 68 % och löv 6 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,7 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är uppskattad till ca 260 m³sk.

Av virkesförrådet utgör andelen skog i huggnings-klasserna S1 och S2 ca 4 400 m³sk fördelat på 14,6 ha och andelen G1 skog ca 2 500 m³sk fördelat på 12,4 ha. Inga planteringsåtgärder föreligger.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs av en nyckelbiotop, Sälleberg, vilket utgör en rasbrant om 1,1 ha. Riktligt med döda träd, högstubbar samt blockrikt. Rik förekomst av skrymslen samt hänglav. Berör avdelning 13 enligt skogsbruksplanen.

Jakt

All jakt är upplåten på tillsvidarekontrakt med 6 månaders uppsägningstid. Fastigheten ingår i sydöstra Vetlanda älgskötselområde och Alseda älgjaktlag. Erlagd ersättning för jaktåret 2018/2019 tillfaller Säljaren.

Fiske

Fastigheten har andel i samfällt fiske i Emån.

Övrigt

Mer information om Vetlanda samt trakterna kring Alseda finns på www.vetlanda.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Alseda socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 3 700 kr för fysisk person.

Rättsförhållande

Fastighet

VETLANDA BENGTSGÅRDEN 1:6

Ägare

Bo Mattsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 35,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 36,0 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 36,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 199 000 kr
Summa: 2 199 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns två (2) penninginteckningar uttagna om totalt 679 500 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Jag är intresserad av fastigheten Bengtsgården och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning