Berg/Hede

Stall med jordbruksmark och skog på tre områden. Jakt i viltvårdsområde.
Areal: 29 ha
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 19/12 2018
Visning:
15/12 kl 11:00-12:00
Stall med 12 boxar med gångavstånd till Romme travbana. 6,9 ha jordbruksmark i direkt närhet. Skogens 18 ha är fördelat på tre områden. Volym ca 3 390 m³sk. Jakt i Södra Tuna Viltvårdsområde med jakt på 15 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

1-planshus på torpargrund. Rödmålad träpanel, tegeltak. Englasfönster. Innehållande kök med vedspis, kammare, hall Byggnaden har stort renoveringsbehov. Byggyta 50 m². Ej indraget vatten o avlopp. El indraget.

Byggnaden har inget befintligt uppvärmningssystem, därav omfattas byggnaden ej av kravet på energideklaration.

Ekonomibyggnader

Stallet med vidbyggt öppet lider

Stallet är inrymt i en vinkelbyggd äldre ladugårdslänga, med tillbyggd avdelning samt ett vidbyggt öppet lider. Byggnaden är byggd i lösvirke, delvis uppmurad, fasad i träpanel, tegel och plåt. Plåttak. Golvet är gjutet i stallet. Det finns 12 boxar med vattenkoppar, fikarum, förrådsutrymmen. Indraget kommunalt vatten och varmvatten via en mindre varmvattenberedare. Byggyta äldre ladugårdslänga ca 120 m². Tillbyggnad ca 63 m². Öppet lider 19 m². Total byggyta ca 200 m².

Förråd/liten stuga

Byggd i lösvirke på torpargrund. Tegeltak. Tvåglasfönster. El indraget. Förrådsutrymme på båda planen. Byggyta ca 30 m².

Förråd

Regelstomme i trä, samtliga ytskikt i plåt. Byggyta 33 m².

Stort förråd

Regelstomme i trä, alla ytskikt i plåt. Vidbyggt öppet lider i plåt. Byggyta ca 90 m².

Förråd

Byggt i lösvirke, plåttak. Byggyta ca 25 m².

Stall

Byggt i lösvirke. 4 boxar samt förråd. Ej el o vatten. Byggyta ca 66 m². Renoveringsbehov.

Lösdriftsstall

Lösvirke , plåttak. Renoveringsbehov. Byggyta 36 m².

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ca 6,9 ha enligt skogsbruksplan. Jorden muntligt utarrenderad t o m 31/12-2018. Inga stödrätter ingår.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen två områden om totalt 18,6 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 389 m³sk, vilket motsvarar ca 182 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 23 % av virkesförrådet medan gran har 58 % och lövträd har 19 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,6 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 122 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Christer Carlsson november 2018.

Nyckelbiotoper

Del av Bestånd 17 och hela bestånd 18 är registrerade som nyckelbiotoper. Biotoptyp; Barrskog som ansluter bäck. Ärendebeteckning: N 8416-1994.

Jakt

Fastigheten ingår i Södra Tuna Viltvårdsområde med jakt på ca 15 000 ha. Ordförande Johan Thurin, Sör Sellnäs, Borlänge.

Rättsförhållande

Fastighet

Borlänge Hede 16:1, m fl.

Ägare

Ingrid Jonssons dödsbo dbo

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 29,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 18,6 ha
Impediment 0,7 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Inägomark 6,9 ha
Övrigmark 0,6 ha
Vatten 0,8 ha
Summa: 29,0 ha
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Berg/Hede och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning