Berg

Skogsfastighet om 71 ha mark i ett skifte. Ca 10 700 skogskubikmeter. Jakt i viltvårdsområde.
Areal: 71 ha
Kommun: Hofors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 900 000 SEK
Obebyggd skogsfastighet belägen i västra Gästrikland mellan Hofors och Torsåker. Marken ligger väl samlad i ett skifte som sträcker sig över berget Linderåsen. Större delen av skogsmarken består av skötta och gallrade skogar i åldrarna 40-60 år. Virkesförrådet uppskattas till ca 10 700 m³sk. Fastigheten ingår i Bergs viltvårdområde om 970 hektar som erbjuder trevliga jaktmarker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (25)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Jhonas Danrud under hösten 2019. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 70,6 ha och ligger väl samlad i ett skifte. Större delen av skogsmarken består av skötta och gallrade skogar i åldrarna 40-60 år. Virkesförrådet bedöms uppgå till 10 733 m³sk vilket ger medelförråd om 152 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,4 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 61 %, gran 27 % samt löv 12 %. För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

Med fastigheten följer rätt till jakt i Bergs viltvårdsområde vilket omfattar ca 970 ha jaktmark. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. Vid älgjakten 2019 var tilldelningen 1 vuxen älg och 2 kalvar. Kontaktperson och jaktledare är John Möllerström, 070-293 39 26. Jakträtten är tillgänglig för ny ägare vid tillträdet.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Rättsförhållande

Fastighet

HOFORS BERG 2:13

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 72,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 70,6 ha
Berg/hällmark 0,4 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 71,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 406 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 2 408 000 kr

Inteckningar

Det finns ett pantbrev uttaget på fastigheten med ett belopp om 800 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Senast inkomna fastigheter till försäljning