Berga

Stort bostadshus, skog och åker.
Areal: 31 ha
Kommun: Vänersborg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2019
Visning:
5/9 kl 17:00-18:30
Berga är en jord- och skogsgård mitt på Dalboslätten. Fastigheten ligger i ett skifte ca 3 km väster om Brålanda samhälle. Gården erbjuder vackert lantligt boende med möjligheter till djurhållning och lokaler för verksamhet. Bostadshuset är rejält tilltaget med stora ytor och omgiven av uppvuxen vacker trädgård. Marken ligger samlad och omfattar ca 31 varav ca 10 ha åker och ca 20 ha skog med en skogsvolym om ca 3 900 skogskubikmeter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden ligger i en lummig trädgård som omges av åkermark och gårdens ekonomibyggnader. Huset är byggt 1924 i en och en halvplan som är löpande renoverat. Byggarean är uppmätt till ca 174 m² och den bedömda boarean är ca 300 m². Boarean enligt taxering är 180 m².

Via huvudingång i markplan kommer man in i en entréhall med rymligt lantkök till höger och serviceutrymmen till vänster. Förbi köket ligger det tre rejäla rum som används som vardagsrum och matsal/​sällskapsutrymmen. Där finns även en hall men en andra ingång samt huvudtrappan till övervåningen. Övervåningen utgörs av en rejäl hall, tre sovrum, badrum samt en mindre hall med en andra trappa till nedervåningen.

Grunden utgörs av torpargrund och huset är byggd i trä med träfasad. Treglasfönster. Betongpannor på taket. Eget vatten från borrad brunn. Eget avlopp med trekammar⁠brunn. Vattenburet värmesystem anslutet till separat pannhus med vedpanna och havrestoker. Elförbrukning det senaste året har varit ca 9 000 kWh/​år samt försäkringskostnaden för hela gården ca 11 500 kr/​år.

Fiber och kommunalt vatten är framdraget till tomten.

Energideklaration

Energideklaration är inte genomförd och kommer inte att upprättas av Säljaren.

Ekonomibyggnader

Verkstad/maskinhall

Byggd 1980 med en byggarea ca 130 m2. Byggd i trä med träpanel under plåttak. Isolerad verkstadsdel samt maskinhall.

Ladugård/svinhus

Äldre ladugård med tillbyggt svinhus från 1969. Byggarea ca 660 m2 plus svinhus om 310 m2. Byggd i trä med träpanel under plåttak. Till största delen gjutet golv. Äldre luftningsfickor för spannmål byggda i trä som rymmer ca 200 m3.

Pannhus

I anslutning till huset ligger ett pannhus från 2000 som är byggt i trä med träpanel under plåttak. Värmeanläggningen utgörs av vedpanna från 2000 med stoker från 2008 som eldas med havre. Där finns även ackumulatortankar om ca 2 m3 samt förrådsutrymmen.

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken ligger i direkt anslutning till byggnationen och omfattar ca 9,5 ha. Marken är i god hävd och är systemtäckdikad. Gårdsstödsrätter följer marken.

Skogsmark

Den högproduktiva skogsmarken omfattar ca 20 ha med bra tillgänglighet. Virkesvolymen är ca 3 900 skogskubik-⁠ meter enligt den ny upprättade skogsbruksplanen. Trädslagsfördelning är ca 72 % gran, 5% tall samt 23% löv. Se vidare i bilagt utdrag ur den nygjorda skogsbruksplanen.

Jakt

Fina och viltrika marker i ett småkuperat och varierat landskap som ger jaktmöjligheter på älg, rådjur, mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Vänersborg Berga 1:18

Ägare

Inger Gustafsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 28,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,9 ha
Inägomark 10,0 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 31,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 283 000 kr
Åkermark 602 000 kr
Tomtmark 100 000 kr
Bostadsbyggnader 524 000 kr
Ekonomibyggnader 258 000 kr
Summa: 2 767 000 kr

Inteckningar

På fastigheten finns det ett pantbrev om 908 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Berga och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning