Bergsgården

Välskött skogsfastighet med god vägtillgänglighet strax utanför Falun.
Areal: 62 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 200 000 SEK
Anbudsdag: 8/8 2018
Välskött skogsfastighet med bra vägtillgänglighet. Av den totala arealen om 62,1 ha är 58,7 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet har uppskattats till 5 179 m³sk varav ca 3 600 m³sk är i avverkningsbar ålder.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad och planen är upprättad 2014 av Mellanskog. Utförda åtgärder har ajourförts och planen har tillväxtberäknats till 2018 av Mellanskog.

Jakt

Jakträtten på skifte 4, Botäkt är upplåten, övriga skiften kan disponeras av ny ägare efter tillträdet.
Fastigheten ingår till viss del i Källsslättens älgskötsel-område men är ej registrerat inom viltvårdsområde.
Småviltjakt sker på egen mark.
Skifte 4 ingår i Botäkt Varbo vvo ca 500 ha. Kontaktperson; Henrik Åkerblom, 070 669 1810.

Fiske

Fastigheten ligger inom Varpans FVOF. Sjöarna Tansen, Grycken, Varpan och Tisken ingår i Varpans fiskevårdsområde.
Det gör även Faluån och Rogsån samt en mängd mindre vattendrag. Information om fisket och föreningen finns på hemsidan; www.varpanfvof.se.

Natur och kultur

Fastigheten berörs inte av några nyckelbiotoper eller naturvärden. Det finns en fornlämning registrerad,
Hyttområde i avdelning 14, Akt; 2376:0172:0001. Källa: SeSverige och Riksantikvarieämbetet.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Bergsgården 71:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 62,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 58,7 ha
Myr/kärr/mosse 2,8 ha
Övrigmark 0,6 ha
Vatten 0,6 ha
Summa: 62,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 311 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 1 313 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Senast inkomna fastigheter till försäljning