Billsta gård

Nära Sorunda. Helrenoverad, gedigen bostad inkl. andra byggnader för framtiden.
Areal: 13 ha
Kommun: Nynäshamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 10 500 000 SEK
Anbudsdag: 18/6 2019
Visning:
2/6 kl 14:00
Vänligen anmäl ert deltagande till visningen, tack.
11/6 kl 16:30
Vänligen anmäl ert deltagande till visningen, tack.
Billsta gård ligger cirka 3 km norr om tätorten Sorunda på Södertörn och är mycket vackert belägen på en höjd med fri utsikt över de öppna odlingsmarkerna. Gården har en gedigen byggnation med en nyligen totalrenoverad mangårdsbyggnad, två bostadshus som erbjuder möjligheter till såväl uthyrning som generationsboende samt rejäla och flexibla ekonomibyggnader i bra skick. Ägorna omfattar cirka 13 ha varav 5,6 ha åkermark och 4,9 ha betesmark. Fastigheten, som utgör del av Billsta 8:1, är under fastighetsbildning och beräknas formellt kunna tillträdas under tidig vår 2020.

Drömmer du om en lantgård nära Stockholm där förnämligt boende i vacker miljö kan kombineras med möjligheten att själv få utveckla sin egen framtida gårdsverksamhet, som kan rymma allt från småskaligt jordbruk, djurhållning till annat entreprenörskap, så är Billsta gården för dig.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-567 40 80

Bilder (35)

Foto: Jens Agensjö, Areal och Björn Bergman

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden, som nyligen helrenoverats på ett smakfullt sätt, är placerad i nord-sydlig riktning på en höjdsträckning i landskapet med ett ljust och fritt läge. Byggnaden är ursprungligen uppförd i början på 1800-talet och har på 1940-talet tillbyggts vid norra gaveln. Timmerstomme i den äldre delen av huset som uppförts på torpargrund och tillbyggnaden på källargrund. Fasad med stående träpanel under sadeltak klätt med tvåkupigt tegel. Moderna 3-glasfönster med spröjs. Byggnadsarea på den äldre delen om cirka 15 x 6,5 meter. Tillbyggnaden har en byggnadsarea om cirka 7,5 x 7 meter. Enligt taxeringsuppgifter uppgår boarean till 170 m2 med en biarea om 40 m2. På byggnadens östra sida finns en altan med byggnadsarea om cirka 7 x 2,5 meter. Uppvärmning genom vattenburet system anslutet till bergvärmeanläggning, Thermia Diplomat Optimum 12, installerad hösten 2017. I det stora vardagsrummet och i köket finns murade öppna spisar. Vatten tas från en gemensam grävd brunn. Avlopp anslutet till minireningsverk, ACT Natural från Alnarp Cleanwater Technology AB, gemensamt för gården och de två grannfastigheterna.

Huvudentré genom en välkomnande farstu belägen på byggnadens västra långsida. Via farstun nås ett stort vardagsrum med öppen planlösning som utgör merparten av byggnadens södra del. Här finns fönster i tre väderstreck med fint ljusinsläpp. Mitt i rummet finns en öppen eldstad. Via en trappa nås det övre planet. I östra delen av vardagsrummet finns utgång till en altan i österläge. Till vänster om altandörren nås ett helkaklat våtrum med handfat och wc.

Till vänster innanför farstun finns ett rymligt och inbjudande kök med matplats, som har komplett maskinell utrustning och smakfull köksinredning. I köket finns också en öppen eldstad med stor mysfaktor. Vidare från köket nås en inre hall. Till höger om hallen finns en rymlig helkaklad tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare och rostfri arbetsbänk. Rakt fram i hallen nås en groventré som leder ut till altanen i österläge. I groventrén finns ett separat tvättrum med vattenkran och golvbrunn. Via hallen nås ett helkaklat badrum med dusch, badkar, wc och handfat.

Till vänster om hallen finns två sovrum. Båda sovrummen är rymliga och i västra sovrummet har vid renoveringen även ursprungliga detaljer tagits fram såsom delvis murad vägg och att del av timmerstommen är synliggjord där en gammal dörr döljer ett mindre utrymme. I östra sovrummet finns en integrerad garderob med gott om förvaring. Via trappan i vardagsrummet nås det övre planet med möblerbar hall och två sovrum. Här finns även ett helkaklat våtrum med takfönster, dusch, wc och handfat.

Vid mangårdsbyggnadens norra gavel finns en trappa ner till källaren. Källaren är disponerad med hall, tre källarrum samt pannrum. I källarrummet till höger om hallen finns en gammal vedspis.

Trädgårdsmästarbostaden

Byggnaden är uppförd i början på 1930-talet i 1 1/2 plan på källargrund och är belägen cirka 40 m öster om mangårdsbyggnaden, med fantastisk utsikt öster- och söderut över jordbrukslandskapet. Stomme i trä och fasad beklädd med stående träpanel under sadeltak klätt med tvåkupigt tegel. Genom naturligt slitage under årens lopp är byggnaden nu i behov av renoveringsåtgärder. Nya fönster finns inköpta till byggnaden för framtida renoveringsåtgärder och medföljer fastigheten. Bedömd byggnadsarea om cirka 9 x 6 meter. Boarea om 85 m2 enligt taxeringsuppgifterna, som rymmer fyra rum och kök. Uppvärmning via elradiatorer, luftvärmepump samt kakelugn och vedkamin. Vatten tas från den gemensamma brunnen. Avlopp anslutet till minireningsverk, gemensamt för gården och de två grannfastigheterna.

Torpet Pinnskrindan

Torpet Pinnskrindan är sannolikt uppfört i början på 1900-talet och är beläget cirka 80 m nordost om mangårdsbyggnaden. 2015 genomfördes en genomgripande renovering som bl.a. medförde ny eldragning, renovering av våtrum, renovering av ytskikt och installation av golvvärme (el). Torpet är uppfört i 1 1/2 plan på torpargrund. Stomme i timmer och fasad beklädd med stående träpanel under sadeltak klätt med plåt i takpanneprofil. Byggnadsarea om cirka 5 x 7,5 meter och boarea om cirka 50 m2 som rymmer tre rum och kök. Uppvärmning via golvvärme (el). Vatten tas från en gemensam brunn. Avlopp anslutet till minireningsverk gemensamt för gården och de två grannfastigheterna.

Invid Pinnskrindan finns en enklare redskapsbod samt vedbod.

Byggnaden hyrs för närvarande ut till permanentboende med en kallhyra om 50 508 kr per år.

Energideklaration

Energideklarationer finns inte upprättade för bostadsbyggnaderna på gården och kommer inte heller att upprättas av säljaren.

Driftskostnader

Uppvärmning/Hushållsel: cirka 19 200 kr (cirka 10 000 kWh), mangårdsbyggnad, baserat på nuvarande situation
Renhållning: 2 630 kr/år och hushåll
Vatten och avlopp: cirka 1 000 kr, elkostnad för egen brunn och avlopp
Försäkring: 11 130 kr, varav rörelsedelen cirka 6 230 kr
Fastighetsavgift: 12 107 kr (2019, baserat på nuvarande taxeringsvärde för Billsta 8:1)

Ekonomibyggnader

Ladugård

Den gamla ladugården är belägen cirka 55 meter nordväst om mangårdsbyggnaden och har en byggnadsarea om cirka 11 x 31 meter. Åt söder finns en tillbyggnad om 3 x 5 meter som ursprungligen sannolikt tjänade som mjölkrum. Åt norr finns en tillbyggnad om 3 x 4 meter som leder ut till en gödselplatta.

Byggnaden är uppförd på gjuten grund med stomme i trä. Sadeltak beklätt med plåt och fasad klädd med stående träpanel. Del av den södra väggen är murad och har putsad fasad. Byggnaden har nyligen renoverats avseende tak och takstolar samt att delar av de äldre foderborden bilats bort. Ladugården erbjuder idag goda möjligheter att exempelvis inredas till stall där full takhöjd råder. El finns indraget. Vatten är för närvarande inte indraget i ladugården, men kan enkelt dras fram till byggnaden från befintligt ledningssystem på gården.

Maskinhall

Strax söder om ladugården finns maskinhallen, med en byggnadsarea om cirka 14 x 22 meter. Uppförd med stomme i trä på plintgrund. Fasad beklädd med stående träpanel under sadeltak klätt med plåt. Invändigt hårdgjord yta. Stora skjutdörrar på byggnadens södra och östra sidor. El finns indraget.

Gamla fårhuset

Karaktärsfullt äldre f.d. fårhus beläget på höger sida om uppfartsvägen till gården. Byggnadsarea om cirka 8 x 16 meter. Murade väggar av natursten med äldre putsad fasad under sadeltak klätt med plåt. Det nedre planet används idag till maskinförvaring och nås via dubbla dörrar på byggnadens norra och östra sida. Skulle på övre plan som används till bräd- och plankförvaring.

Magasin

Strax norr om Trädgårdsmästarbostaden ligger ett vackert magasin från förr, med en byggnadsarea om cirka 8 x 16 meter och uppförd i 2 1/2 plan på plintgrund. Stomme och bjälklag av timmer under sadeltak klätt med plåt. Vid den norra gaveln finns en mindre gjuten platta. El finns indraget.

Vedbod

Strax söder om Gamla fårhuset finns en enklare vedbod med en byggnadsarea om cirka 7 x 4 meter, uppförd i trä på plintar under brutet tak klätt med plåt.

Uthus

I hästhagarna öster om mangårdsbyggnaden finns ett äldre uthus i enklare skick, vilket förutom förrådsutrymme även inrymmer den grävda vattenbrunnen. Byggnaden är uppförd i trä under plåttak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen åkermark som hör till Billsta gård har uppskattats på ortfoto till cirka 5,6 ha. Åkermarken finns samlad i ett lättillgängligt skifte norr om gårdscentrum. Arealen betesmarker har uppskattats på ortfoto till cirka 4,9 ha.

Delar av betesmarken nyttjas idag av en granne för sina hästar. Överenskommelsen är muntlig. Den betes- och åkermark som hör till gården är tillgänglig för en köpare från tillträdesdagen.

De stödrätter som hör till Billsta gård kommer att följa fastigheten och vederlagsfritt överföras till ny fastighetsägare i anslutning till tillträdesdagen.

Jakt

Jakträtten disponeras av en ny ägare från tillträdesdagen.

Övrigt

Till Sorunda är det cirka 3,3 km söderut från Billsta gård. Sorunda är en tätort som utgörs av flera mindre byar såsom Sunnerby och Spångbro. I Sorunda finns service i form av bland annat två skolor, Kyrkskolan F-3 och Sunnerbyskolan 4-9, mataffär, pizzeria, vandrarhem samt Sorunda kyrka, som anses vara en av Sörmlands största landsortskyrkor.

Rättsförhållande

Fastighet

Nynäshamn Billsta 8:1, del av

Ägare

Stefan Sundh 1/1

Taxeringsvärde

Fastigheten kommer att få typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), men formellt taxeringsvärde saknas för närvarande för Billsta gård.

Inteckningar

Fastigheten kommer att överlåtas gravationsfri. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jens Agensjö
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
08-678 40 80
070-567 40 80

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Billsta gård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning