Bjärken

Öster om Vallsta säljs 38 ha produktiv skogsmark i en ägofigur. Medelbonitet 7,0 m3sk.
Areal: 40 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 23/4 2018
Vid sjön Bjärken, Vallsta, ca 3 mil norr om Bollnäs, säljs denna växtliga fastighet omfattande ca 38 ha produktiv skogsmark. Yngre till medelålders grandominerande skogar och en bonitet som har beräknats till 7,0 m³sk/ha. Till fastigheten hör en äldre, enklare stuga i sämre skick. Jakt i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (13)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga

Till fastigheten hör en äldre enklare stuga i sämre skick. Stugan är uppförd i trä med plåttak och står belägen invid bilvägen, nära gränsen mellan skogsbruksplanens avdelning 15 och 16. Tillhörande stugan finns ett enkelt förråd.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan över fastigheten har upprättats i november 2017 av Bo Rosén. Enligt denna uppgår fastighetens produktiva skogsmarksareal till 38,8 ha och har ett beräknat virkesförråd om 5 540 m³sk, vilket innebär 143 m³sk/ha.

Virkesförrådet är grandominerat, 67% av volymen, medan andelen löv är 20% och tall 13%. Skogen består i huvudsak av yngre till medelålders bestånd och dess medelbonitet uppgår till 7,0 m³sk/ha.

Skogsvårdsåtgärder

Enligt skogsbruksplanen finns 5,3 ha kalmark på fastigheten efter avverkning utförd 2015. Ny ägare har att ombesörja och bekosta erforderliga återbeskogningsåtgärder.

Jakt och fiske

Fastigheten ingår i Arbrå Östra viltvårdsområde om ca 21 000 ha. Älgjakten är uppdelad på tre jaktlag, småviltjakt bedrivs över hela arealen.

Kontaktperson är Tor Jonsson, ordförande, som nås på mobil: 070-334 61 92.

Fisket administreras av Arbrå Östra fiskevårdsområde. Se deras hemsida för vidare information: http://www.arbraofvf.se/

Byggnad på ofri grund

På fastigheten finns ett garage som är uppfört av annan och ingår därför inte i försäljningsobjektet.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Arbrå-Änga 4:11,

Ägare

Daniel Larsson-Snygg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 34,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 38,8 ha
Myr/kärr/mosse 1,2 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 40,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 104 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Tomtmark 35 000 kr
Summa: 1 143 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 250 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning