Björkhults gård

I ett skifte, 240 ha produktiv skogsmark, 45 952 m3sk och samlad byggnation.
Areal: 253 ha
Kommun: Vimmerby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 30 000 000 SEK
Anbudsdag: 24/5 2019
Björkhults gård ligger i norra Småland precis på gränsen mot Östergötland, gården omfattar ett skifte på totalt 253,1 ha, varav 240 ha är produktiv skogsmark. Området är känt för sina fina tallskogar som håller hög kvalitet. På gården finns tre bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader. Närmaste tätort är Kisa, ca 1,7 mil och till Vimmerby är det ca 2,6 mil.

På markerna är tall det dominerande trädslaget och virkesförrådet uppskattas till 45 952 m3sk. Det finns ett väl utbyggt nät av skogsbilvägar över hela fastigheten vilket ger korta drivningsavstånd. I markerna finns älg, vildsvin och rådjur samt sporadiskt med kronvilt. Fastigheten erbjuder, med sin bra ägofigur och höga virkesförråd, ett rationellt skogsbruk. Tillgången på vilt och fiskevatten ger goda förutsättningar för rekreation.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder (22)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Norrgården

Norrgården uppfördes 1905 i 1½-plan. Huset är kontinuerligt underhållet och den senast utförda renoveringen var 2015 då badrummet gjordes i ordning. Huset har en stomme av timmer med fasad av mexitegel på torpar- och källargrund under tak av betongtegel. Boytan uppgår till 128 kvm enligt försäkringsbrevet. Nedre plan fördelas på hall, kök med skafferi och vedspis, vardagsrum med matrumsdel, groventré och badrum.

På övre plan finns en hall med öppen spis, två sovrum varav ett med egen toalett. Vinden fördelas på hall, sovrum, förråd och garderober. Källaren rymmer ett pannrum. Vattenburen uppvärmning med radiatorer kopplat till en IVT jordvärmepump, installerad 2009. Vatten tas från borrad källa (2003) och enskilt avlopp bytt 1993. VA-anläggningen är gemensam med Södergården. På tomten finns en redskapsbod. Bostaden är ej uthyrd.

Södergården

Södergården uppfördes 1790 i 1½-plan. Huset har en stomme av timmer med brädfodrad fasad på torpargrund under tak av tegel. Enligt försäkringsbrevet uppgår boytan till 98 kvm. Nedre plan fördelas på hall, kök med skafferi och vedspis, groventré, badrum och ett stort vardagsrum med öppen spis. På övre plan finns hall, ett sovrum och ett stort rum med öppen spis. Uppvärmning sker med eldstäder och direktverkande el. VA är gemensamt med Norrgården. På tomten finns en bod som används som förråd, en bastu och en jordkällare. Bostaden är ej uthyrd.

Arken

Huset Arken renoverades genomgående 1978 och är delvis uppfört i suterräng. Huset har en stomme av trä med brädfodrad fasad på källargrund och plint under tak av plegel. Boytan uppgår till 66 kvm enligt försäkringsbrevet. Källarplan fördelas på hall, wc/ dusch och ett sovrum. På markplanet så finns ett stort vardagsrum och kök. Uppvärmning med eldstäder och direktverkande el. Vatten tas från grävd källa (ej tjänligt) och enskilt avlopp. På tomten finns en vedbod. Bostaden är ej uthyrd.

Ekonomibyggnader

Ladugård Norrgården

Uppförd på 1950-talet i stomme av trä med brädfodrad fasad på platta under tak av eternit. Byggnadsytan uppgår till 435 kvm enligt försäkringsbrevet. Fördelas på stall med två boxar, garage, loge, vedbod, utedass, svinstia och hönshus. Byggnaden har el och vatten.

Ladugård Södergården

Uppförd i stomme av timmer/trä med delvis brädfodrad fasad på stenfot under tak av plåt. Byggnadsytan uppgår till 310 kvm enligt försäkringsbrevet. Fördelas på två förråd, ladugård, loge och körhus. El saknas.

Smedjan

Uppförd i stomme timmer på stenfot under tak av tegel.

Bykstugan

Uppförd i stomme av timmer på stenfot under tak av plegel.

Skog och mark

Betesmark

Betesmarken på Björkhult uppgår till 2,4 ha enligt skogsbruksplanen. Stödrätter för arealen saknas. Marken har delvis betats av grannens hästar.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades 2019 av Södra. Den produktiva skogsmarken uppgår till 240 ha och virkesförrådet till 45 952 m3sk eller 191 m3sk per ha, 2019-års tillväxt är inte medräknad. Trädslagsfördelning är 69 % tall, 29 % gran och 3 % löv. Medelboniteten beräknas till 6,5 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 17 500 m3sk och ca 27 300 m3sk är slutavverkningsmoget. Fastighetens vägnät är väl utbyggt vilket skapar gynnsamma drivningsförutsättningar.

Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av mer än 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50 % av skogsmarken utgöras av kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 34,8 ha eller 14 %.

Skogen har ett taxeringsvärde på 16 098 000 kr för taxeringsåret 2017 detta baseras på arealen 233 ha och virkesförrådet 202 m3sk per ha.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad avseende senvuxna träd m.m. på Flanskallebergen.

Jakt

Jakten är tillgänglig för ny ägare. Jaktbart vilt är älg, vildsvin, rådjur samt sporadiskt med kronvilt. Fastigheten ingår i Södra Vi älg- och kronskötselområde. Älgtilldelningen förra året var en kalv. Jakttorn och övriga jaktinstallationer tillhör inte ägarna och kommer att plockas bort innan tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Lilla Verveln, Vervelån och Kvarngölen.

Rättsförhållande

Fastighet

Vimmerby Vi-Björkhult 1:22

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 246,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 240,0 ha
Impediment 4,9 ha
Väg och kraftledning 3,9 ha
Inägomark 2,4 ha
Övrigmark 1,9 ha
Vatten 4,2 ha
Summa: 257,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 16 098 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Betesmark 43 000 kr
Tomtmark 212 000 kr
Bostadsbyggnader 924 000 kr
Ekonomibyggnader 46 000 kr
Summa: 17 344 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 365 200 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt inom glesbygd i Vimmerby kommun de senaste 12 månaderna. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 04
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Björkhults gård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning