Björkulla

Ståtliga tallskogar, bördiga granbestånd och gräns mot två mindre sjöar.
Areal: 44 ha
Kommun: Töreboda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 750 000 SEK
Anbudsdag: 17/1 2020
Strax norr om Slätte i Töreboda kommun ligger Björkulla. Fastigheten omfattar ståtliga tallskogar och bördiga granbestånd. Virkesförrådet uppgår till ca 8 200 m3sk och boniteten till 7 m3sk. Skogen angränsar dessutom till två mindre sjöar i den östra delen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (27)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till 41,8 ha och omfattar ett virkesförråd om ca 8 200 m3sk. Detta ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 195 m3sk/ha. Skogen domineras av tall som står för 74 % av virkesförrådet, följt av gran med 23 % och löv 3 %. Medelboniteten är beräknad till 7 m3sk/ha/år och den löpande tillväxten till ca 200 m3sk/år. Enligt skogsbruksplanen finns ett avverkningsförslag om ca 4 200 m3sk under närmaste tioårs-perioden, varav ca 3 800 m3sk som slutavverkning. Samtlig skogsareal har god tillgänglighet via grusväg eller skogsbilväg. Det föreligger ett röjningsbehov på ca 9 ha av marken som i övrigt är välskött. För ytterligare information kring skogen se bifogad skogsbruksplan, upprättad i december 2019.

Övrig mark

Utöver den produktiva skogsmarken så omfattar försäljningen ca 2,5 ha övrig mark. Denna areal utgörs främst av vägar och banvallsmark samt en mindre del strandmark mot Lillesjön och Sisjön.

Jakt och fiske

Fastighetens jakträtt är muntligen upplåten till 2020-06-30 och övergår därefter till köparen. På fastigheten finns älg, rådjur, dovhjort, vildsvin samt övrigt småvilt. I den östra delen gränsar skogen mot två mindre sjöar, Lillesjön och Sisjön. I Sisjön finns gädda, aborre samt kräftor. Här finns även en badplats.

Rättsförhållande

Fastighet

Töreboda Björkulla 2:5

Ägare

Fredrik Hermansson 1/3
Torbjörn Hermansson 1/3
Daniel Hermansson 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 41,8 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 44,3 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningen utgör del av registerfastighet, saknas fastställt taxeringsvärde. Det beräknade taxeringsvärdet för försäljningsobjektet uppgår till 1 990 000 SEK.

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer i köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas på grund av förvärvsprövning enligt glesbygdsområde. Kostnaden för ansökan uppgår till 3 700 kr för fysisk person och 5 700 kr för juridisk person. Köparen betalar ansökningsavgiften. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid Förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Björkulla och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning