Bjurhålts gård

Större skogsfastighet med påkostad byggnation, dryga halvtimmen från Göteborg.
Areal: 151 ha
Kommun: Stenungsund
Objektstyp: Gård
Prisidé: 13 000 000 SEK
Anbudsdag: 20/6 2019
Visning:
4/6 kl 18:00-19:00
9/6 kl 10:00-11:30
Större skogsfastighet med påkostad byggnation. Här finns unika möjligheter för skogsbruk, jakt och rekreation bara dryga halvtimmen från Göteborg. Fastigheten ligger vid vägs ände och är i en samlad ägobild. Totalareal är ca 151 hektar varav ca 27 ha vatten. Av marken är ca 99 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 13 400 m3sk. Bostad i mycket bra skick med möjlighet till övernattning för stora sällskap. I ladugården finns ett inrett garage och ett kylrum för vilt samt stora förrådsutrymmen. De viltrika och omväxlande markerna med del i flera sjöar erbjuder goda möjligheter till rekreation med jakt och fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (24)

Foto: Mikael Axelsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostaden som ligger med panoramautsikt över sjön Stora Bjurevattnen har fullständigt byggts om och smakfullt renoverats 2013/14 med hög standard i materialval och utrustning. Den är i 1 ½ plan med en taxerad boyta på 141 kvm och biyta på 33 kvm.

På första våning finns en möblerad hall, badrum med tvättmaskin och torktumlare, ett sovrum, kök och matrum/vardagsrum. Från vardagsrummet finns utgång genom stora dubbeldörrar till stor altan på gavel mot söder som erbjuder vacker utsikt över den öppna marken och sjön. Altanen fortsätter runt husets långsidor.

På övervåning finns ett sovrum, badrum samt ett stort samlingsrum med braskamin. Från samlingsrummet finns utgång till balkong i söderläge.

På baksidan av huset finns en mindre byggnad där det är inrett en bastu och ovanpå den finns ett praktiskt förrådsutrymme.

Huset värms upp med en vattenburen bergvärme-anläggning plus att det finns en trevlig öppen spis på bottenvåning och braskamin på övervåning.

Det är eget vatten från borrad brunn och avlopp till trekammarbrunn. Det finns fiber framdraget till huset.

Energideklaration

Fastigheten har brukats som fritidsbostad. Ingen energideklaration kommer att upprättas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Vid gården finns en stor äldre ladugård på drygt 200 kvm som upprustats och inretts med bl a garage/verkstad med rullport. Här finns även en stor loge med plats för traktor och i änden finns slaktrum och kylrum. Vidbyggt finns nytt garage som erbjuder bra förvaring.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns enligt skogsbruksplanen ca 4,8 ha jordbruks-mark. Huvuddelen av jordbruksmarken ligger i anslutning till gårdscentrat och ner mot sjön Stora Bjurevatten. Nuvarande ägare har anlagt viltåkrar och har skapat vilttrivselplatser i anslutning till den odlade marken. Här finns även möjlighet till odling och bete.

Skogsmark

Fastigheten omfattar ca 99 hektar produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 13 392 m3sk enligt nyupprättad skogsbruksplan av Skogspartner AB i maj 2019. Fastigheten ligger väl samlad och har bra åtkomlighet genom de egna skogsvägarna som är väl utbyggda på fastigheten.

Skogen har en åldersklassfördelning med övervikt på plantskog med stor kommande värdeökning och på äldre avverkningsmogen skog som skapar ett bra kassaflöde. Fastigheten är barrdominerad med ett virkesförråd som fördelar sig på 38 % gran, 53 % tall och 9 % löv. Skogsmarken har en medelbonitet på
6,3 m3sk/ha och år vilket är normalt för området. Den årliga tillväxten uppgår till ca 450 m3sk per år och det finns goda möjligheter till avverkning på fastigheten främst genom slutavverkning. Skogsmarken i området är omväxlande med varierad topografi. För ytterligare information om skogen se bilagda skogsbruksplan.

Naturvård

Fastigheten hyser inga registrerade nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt. I den gröna skogsbruksplanen har 8,8 ha skogsmark klassats för naturvårdsändamål som NS- och NO-skog. Denna klassning är en rekommendation från skogsbruksplanläggaren och kan användas om skogsmarken skall certifieras.

Jakt

Fastigheten ligger i ett viltrikt område med god till gång på älg, rådjur, vildsvin och småvilt. I området finns även bäver. Älgjakten på fastigheten organiseras
idag i ett licensområde om ca 900 ha.

Fiske

Fastigheten har del i flera sjöar som Stora och Lilla Bjurevattnen, Stora Holmevatten, Kroksjön och Kvarnsjön. Dessutom ligger sjöarna Mörtevatten och Blackvatten helt inom fastighetens marker. Här finns fina fiskemöjligheter med tillgång på öring i flera vatten. Det är enkelt att ta sig till de flesta sjöarna tack vare det utbyggda skogsbilnätet.

Rättsförhållande

Fastighet

Stenungsund Bjurhålt 1:4

Ägare

Olof Larsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 151,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 98,8 ha
Skogsimpediment 17,3 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Inägomark 4,8 ha
Övrigmark 1,1 ha
Summa: 123,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 323 000 kr
Skogsimpediment 102 000 kr
Betesmark 140 000 kr
Tomtmark 300 000 kr
Bostadsbyggnader 1 098 000 kr
Ekonomibyggnader 89 000 kr
Summa: 6 052 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning om 5 325 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Bjurhålts gård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning