Blåberget

Obebyggd skogsfastighet med 8 ha produktiv skogsmark.
Areal: 8 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 325 000 SEK
Anbudsdag: 30/8 2019
Väster om Leksand, efter Klibergsvägen finns denna lättillgängliga skogsfastighet. Den obebyggda fastigheten har en areal om ca 8 ha och är belägen inom Skogs viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Leksand
Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har enligt skogsbruksplanen en produktiv skogsmarksareal om 8,2 hektar. Virkesförrådet är bedömt till 587 m³sk och domineras av trädslaget tall, 95%. Medelboniteten beräknas till 5,8 m³sk per ha och år. Skogsbruksplanen har upprättats av Anders Pettersson i maj år 2015 och har därefter tillväxtberäknats.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs av en registrerad nyckelbiotop

Jakt

Fastigheten är belägen inom Skogs viltvårdsområde. Skogs vvo omfattar en areal om ca 3 200 hektar. Kontakta mäklaren för uppgift om kontaktperson i viltvårdsområdet.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Norr Bergsäng 20:3

Ägare

Birger Söderqvist 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 8,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 8,2 ha
Impediment 0,2 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 8,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 336 000 kr
Summa: 336 000 kr

Inteckningar

Det finns två pantbrev uttagna om totalt 152 500 sek. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. Ansvarig mäklare bistår om så önskas vid ansökan.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Blåberget och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning