Blackstorp

Boende i vackert läge med möjligheter till djurhållning, skogsbruk m.m.
Areal: 26 ha
Kommun: Trollhättan
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 900 000 SEK
Anbudsdag: 7/11 2018
Visning:
24/10 2018
Vänligen anmäl ert deltagande.
Blackstorp ligger mycket vackert med utsikt över Slumpåns dalgång mot Göta älv. Gården är välskött och ligger strax öster om Sjuntorps samhälle. Gården erbjuder goda möjligheter till skogsbruk och djurhållning eller annan verksamhet samt bra boende. Bostadshus ligger högt och fritt tillsammans med ekonomibyggnaderna som är rymliga och flexibla.

Samlad åkermark i god hävd som omfattar ca 10 ha samt ca 2,5 ha betesmark. Skogsmarken omfattar ca 12,5 ha och har bra produktivitet. Skogen utgörs till största delen av växtliga ungskogar och slutavverkningsbar skog. Virkesförrådet är dryga 2 000 skogskubikmeter. Fastigheten gränsar mot Slumpån och sjön Trehörningen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (34)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden ligger högt med utsikt över Slumpåns dalgång mot Göta Älv. Huset är 1½-plan och är byggt 1868, tillbyggt 1977 och har en boarea om ca 171 m2 samt biarea om 44 m2 enligt taxering.

Via huvudingång kommer man in i en entréhall med trappa till övervåningen. Till vänster ligger ett rejält lantkök som är renoverat på 90-talet med bl.a vedspis. Rakt fram från hallen kommer man in vardagsrummet där man har utsikt över dalgången. På var sida om vardagsrummet ligger ett rum som tillsammans bidar tre rum i fil. Till vänster från hallen ligger WC, badrum, pannrum, tvätt/groventré där det även finns utgång till altanen.

Via trappen kommer man upp till övervåningen där man möts av stor en hall, där finns även tre sovrum samt WC och två snedgarderober.

Grunden utgörs av torpargrund samt gjuten platta, stomme i timmer samt träregel med träfasad. Treglasfönster från 90-talet samt några 2-glasfönster. Betongpannor på taket (2003). Eget vatten från borrad brunn (2000) med partikelfilter (järn och kalk). Eget godkänt avlopp med markbädd från 2014. Värme genom värmepump (2013) samt vedpanna med ackumulatortankar från 2004.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad och kommer inte att upprättas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Rejäl ladugård med totalyta om ca 390 m2. Byggår äldre samt 1941. Byggd i trä med träpanel under plåttak. Indraget vatten och el, bra takhöjd i stalldelen. Gödselplatta.

Maskinhall

Maskinhall om ca 63 m2. Byggd i trä med träbekläd-nad under plåttak. Gjutet golv.

Magasin

Magasin om ca 77 m2 används idag som förråd och garage. Byggd i trä med träbeklädnad under plåttak. Gjutet golv.

Garage

Äldre enklare garage om 6 m2, byggt i trä med träpanel under tegeltak.

Redskapsbod

Äldre enklare bod om 6 m2, byggt i trä med träpanel under plåttak.

Lekstuga med jordkällare

Lekstuga byggd i trä med träpanel under betong-pannor. Grunden är en stensatt källare.

Skog och mark

Åkermark

Åkermarken ligger samlat runt byggnation. Åkern omfattar ca 10 ha och betesmarken ca 2,5 ha. Åkern är i god hävd och är behovstäckdikad. Gårdsstödrätter följer marken.

Skogsmark

Skogsmarken har bra produktionsförmåga (8,5 m3sk i bonitet) och omfattar ca 12,5 ha. God tillgänglighet. Enligt ny upprättad skogsbruksplan är virkesförråd dryga 2 000 skogskubikmeter och utgörs till stor del av växande ungskogar och äldre slutavverkningsskog. Trädslagsfördelningen är tall 21 %, granen 78 % och löv 1 % . Se vidare i bilagt utdrag ur den nygjorda skogsbruksplanen.

Jakt/Fiske

Jakt på älg och småvilt som är tillgänglig för köparen från och med 1/7 2019. Säljaren förbehåller sig intäkten för jakten fram till dess. Fastigheten gränsar mot Slumpån och sjön Trehörningen.

Rättsförhållande

Fastighet

TROLLHÄTTAN BLACKSTORP 2:4

Ägare

Martin Ericsson 1/2
Charlotte Ericsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 26,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 12,5 ha
Inägomark 12,5 ha
Övrigmark 1,3 ha
Summa: 26,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 832 000 kr
Skogsimpediment 9 000 kr
Åkermark 404 000 kr
Betesmark 64 000 kr
Tomtmark 250 000 kr
Bostadsbyggnader 1 080 000 kr
Ekonomibyggnader 112 000 kr
Summa: 2 751 000 kr

Inteckningar

På fastigheten finns det ett pantbrev om totalt 65 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0521-27 27 55
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Blackstorp och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning