Bolås

Välskött skogsfastighet med hög andel medelålders skog. Tomt ingår i försäljningen.
Areal: 38 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 27/4 2018
Bolås 1:9 är en välskött skogsfastighet med hög andel medelålders växtlig skog. Fastigheten ligger i östra delen av Kungsbacka kommun och har en total areal på 38 ha. Marken består av flera skiften varav de två största, som omfattar ca 34 ha, ligger nära varandra längst österut. Total skogsvolym är enligt nyupprättad skogsbruksplan ca 5 800 m3sk.

I denna försäljning ingår även Bolås 1:4 som är en avstyckad tomt på drygt 3 800 kvm.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Det finns en nygjord skogsbruksplan från februari 2018 som är upprättad av Woodsia. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av 34,1 ha produktiv skogsmark med en uppskattad skogsvolym på 5 778 m3sk vilket ger 169 m3sk/ha. Skogsvolymen fördelas på tall 19 %, gran 76 % och löv 5 %. Den genomsnittliga boniteten har bedömts till 8,1 m3sk/ha och år. Fastigheten har en bra tillväxt och enligt beräkningar i skogsbruksplanen kommer skogsvolymen att öka till nästan 8 000 m3sk inom tioårs perioden. Detta är en följd av att en stor andel av skogen är växtliga medelålders skogar som är ger hög tillväxt de kommande åren. För ytterligare information se bilagda skogsbruksplan.

Vid stranden av Bolåsesjön finns enkel stuga som används som förråd och rastkoja.

Tomt

Bolås 1:4 är en avstyckad tomt på 3 865 kvm som aldrig blivit bebyggd. Marken ingår i skogsbruksplanen (avd 4). Möjlighet kan finnas till byggnation. För mer information kontakta Kungsbacka kommun.

Naturvärden

I skogsbruksplanen har bestånd 11 och 13 givits målklass NO. Det är tallskogar på torvmark.

Jakt

Jakten är tillgänglig för ny ägare vid tillträde. Ingår i Älvsåkers jaktvårdsområde.

Fiske

Möjlighet till fiske finns i Bolåsesjön och Stora Bolåsetjärnen.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Bolås 1:9, 1:4

Ägare

Kent Björk 1/2
Solåsen KB 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 37,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,1 ha
Impediment 3,9 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 38,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 282 000 kr
Skogsimpediment 17 000 kr
Summa: 2 299 000 kr

Inteckningar

I fastigheten Kungsbacka Bolås 1:9 finns en penninginteckning om 500 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Bolås och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning