Bolls

Budgivning pågår!
Aktuellt Bud: 1 300 000 kr. Nu finns möjligheten att köpa gården Bolls i Knisselbo omfattande ca 15 ha mark med bostadshus och ekonomibyggnader. Ca 8 hektar skog med en volym om ca 1700 m3sk och 6 ha åker/betesmark. Fastigheten ligger inom Knisselbo Jaktklubb som jagar på ca 1200 hektar mark.
Areal: 15 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 350 000 SEK
Visning:
9/10 kl 16:30
Anmälan till ansvarig mäklare krävs.
11/10 kl 13:00
Anmälan till ansvarig mäklare krävs.
16/10 kl 16:00
Anmälan till ansvarig mäklare krävs.
Nu finns möjligheten att köpa gården Bolls i Knisselbo omfattande ca 15 ha mark med bostadshus och ekonomibyggnader. Ca 8 hektar skog med en volym om ca 1700 m3sk och 6 ha åker/betesmark. Fastigheten ligger inom Knisselbo Jaktklubb som jagar på ca 1200 hektar mark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (33)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostad i 1,5 plan med en boarea om 152 kvm enligt taxeringsinformationen. Byggnaden är uppförd kring sekelskiftet, stående på torpargrund och med tak av tegel. Två-glas kopplade fönster. Uppvärmning via vedpanna Molle-04 med ackumulatortank samt elpatron som finns i pannrum vidbyggt bostaden. Bostaden har vatten från egen vattenkälla, samt enskilt avlopp: trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Fiber finns vid tomtgräns men är inte anslutet.

Ingång till huvudentré med hall, torkrum på höger sida samt wc/dusch rakt fram. Rymligt lantkök till vänster efter hall. I anslutning till kök finns även utrymme med tvättmaskin och diskho. Till höger om köket finns vardagsrum med braskamin (eldningsförbud). Övre plan består av hall samt tre rum. På övervåningen finns 2 kakelugnar samt öppen spis vilka har eldningsförbud. Vidbyggd bostaden finns pannrum samt påbörjad tvättstuga. Under byggnaden finns en mindre valvad stensatt matkällare.

Bostaden har ett bra läge med vacker utsikt över den lummiga trädgården samt åker- och betesmark.

Driftskostnad

Redovisade driftskostnader avser det senaste året då bostaden bebotts av 2 personer.

Uppvärmning, ved ca 8000 kr (20 m3)
Elförbrukning 16 000 kr
Renhållning 2 200 kr
Slamtömning 2 500 kr
Försäkring 5 000 kr
Sotning 1 500 kr
Totalt 35 200 kr

Tillkommer fastighetsavgift om fn 4 193 kr / år.

Ekonomibyggnader

Ladugårdsbyggnad

Äldre ladugårdsbyggnad om ca 300 kvm uppförd i trä med plåttak. Byggnaden inrymmer diverse förrådsutrymmen, snickarverkstad samt en rejäl skulle.

Maskingarage/verkstad

Byggnad uppförd under 80-talet trä med plåttak. Byggnaden är ca 12 x 8 m där större delen är öppen framtill och har grusgolv. Resterande del utgörs av verkstad med gjutet golv.

Vedbod

Enklare byggnad uppförd under 80-talet i trä med plåttak.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Fastighetens inägomark uppgår enligt bifogad skogsbruksplan till 5,8 ha. Marken är välarronderad och belägen i anslutning till brukningscentrum. Inägomarken är utarrenderad tom   17/5-2020.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår totalt till 7,6 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 1 700 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 224  m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,0 m³sk. Av virkesförrådet utgör 55 % tall, 33 % gran och 12 % löv.   Skogsmarken är väl samlad runt gården med god tillgänglighet. Större delen av skogsmarken består av skog i åldrarna 30-70 år. Se vidare detaljerade uppgifter i bilagd skogsbruksplan som är upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer i september 2019.

Jakt

Fastighetens mark ligger inom Knisselbo jaktklubb som jagar på ca 1200 ha. Kontaktperson är jaktledare Janne Brodin, 070-6001657.

Nyckelbiotoper/naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden på fastigheten.

Samfälld mark

Ladugårdsbyggnaden och ett område av tomten närmast ladugården är belägen på samfälld mark för markägarna i Knisselbo.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten.

Besiktning

Säljaren har beställt besiktning och energideklaration av bostaden vilken kommer att utföras den 8e oktober. Kontakta fastighetsmäklaren för att få kopia på besiktningsprotokoll.

Rättsförhållande

Fastighet

BOLLNÄS KNISSELBO 3:3

Ägare

Hans Olof Lindblom dbo dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 13,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 7,6 ha
Inägomark 5,8 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 14,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 348 000 kr
Åkermark 94 000 kr
Tomtmark 93 000 kr
Bostadsbyggnader 466 000 kr
Ekonomibyggnader 101 000 kr
Summa: 1 102 000 kr

Inteckningar

Det finns pantbrev uttaget på fastigheten med ett belopp om totalt 400 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Fastighetsmäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Jag är intresserad av fastigheten Bolls och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning