Bolmsö Iglaudden

Byggnadsfri skogsfastighet med 550 m strand mot sjön Bolmen. 875 m3sk. Jakträtt.
Areal: 9 ha
Kommun: Ljungby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 850 000 SEK
Anbudsdag: 29/4 2019
Fastigheten Ljungby Bolmsö 1:3 utbjudes till försäljning enligt uppdrag.
Fastigheten, även kallad Iglaudden eller Iglanäset, är belägen på Bolmsö i sjön Bolmen ca 30 km nordväst om Ljungby.
Fastigheten består av ett välarronderat skogsskifte med betydande strandrätt mot sjön Bolmen (ca 550 m). Inga byggnader. Produktiv skogsmark ca 9 ha med bedömt virkesförråd ca 875 m3sk enligt nyupprättad skogsbruksplan.
Jakträtten disponeras av köparen från och med 2020-01-01. Hög- och småviltsjakt.
Försäljningen av fastigheten är ett sällan återkommande tillfälle och utgör en mycket intressant skogsinvestering för förstagångsköparen eller som tillköp till befintligt skogsinnehav.
Fastigheten säljes via öppet budgivningsförfarande med utgångspris 850 000 SEK.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (33)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan av SÖDRA, januari 2019. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 9,0 ha och dess virkesförråd till ca 875 m3sk (medeltal ca 97 m3sk/ha). Trädslagsfördelning 6 % tall, 50 % gran och 44 % löv. Skogen utgörs av röjningsskog (5,0 ha) och slutavverkningsskog (4 ha). Efter att skogsbruksplanen upprättades har en marginell skogsvolym avverkats (husbehovsved) i fastighetens nordöstra del.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med 2020-01-01.
Goda jaktmöjligheter efter högvilt och småvilt, exv. älg, rådjur och vildsvin.

Fastigheten ingick i Bolmsö Norra Älgjaktområde (licensområde) under älgjaktsäsong 2018/2019 enligt Länsstyrelsen.

Vatten

Fastigheten har ca 550 m strandrätt i västerläge mot sjön Bolmen.

Byggnader

Fastigheten är fri från byggnader.

Bolmsö är mycket populärt och eftertraktat. Fastigheten håller fina rekreationsvärden med vackra platser för ev. uppförande av bostadsbyggnation. För vidare information om bygglovsärenden, dispens från strandskydd etc., vänligen kontakta Miljö- och byggförvaltningen vid Ljungby kommun.

Kort om omgivningarna m.m.

För vidare information om Bolmsö med omnejd, vänligen se följande Internetlänkar:

https://www.bolmso.se/
https://www.bolmensweden.com/
http://www.ifiske.se/fiske-bolmen.htm
https://www.trafikverket.se/farjerederiet/farjeleder/farjeleder-i-jonkopingskronobergs-lan/Bolmsoleden/Tidtabell-Bolmsoleden/
https://hagern.com/
https://www.ljungby.se/

Rättsförhållande

Fastighet

LJUNGBY BOLMSÖ 1:3

Areal

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 339000 kr
För information, se prospekt.

Försäljningssätt

För information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Bolmsö Iglaudden och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning