Bondfallet

Tre fastigheter varav en bebyggd, totalt 26 ha prod. skogsmark och 3 869 m3sk.
Areal: 32 ha
Kommun: Fagersta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 200 000 SEK
Anbudsdag: 26/6 2018
Visning:
27/5 kl 14:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
7/6 kl 17:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
Nu ges möjligheten att förvärva tre fastigheter söder om Ängelsberg i Bondfallet. Det är tre olika registerfastigheter som säljes, två av dem är rena skogsfastigheter och den tredje består av skog- och åkermark samt ett bostadshus med en ekonomibyggnad. Fastigheterna består av ca 4 ha, 11 ha respektive 17 ha.

Möjlighet finns att förvärva helheten eller fastigheterna var och en för sig.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Kopparbergsvägen 10, plan 18
722 13   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är ombyggt 1950 och har en stomme av stående plank beklädd med stående panel. Taket är av tegel och grunden är av torpargrund samt gjuten källare under halva huset. Fönstren är kopplade tvåglasfönster. Uppvärmningen sker genom äldre vedpanna i köket med vattenburet system med självcirkulation. Vattnet tas från enskild brunn, inget vattenprov är taget. Avloppet är enskilt med godkänd trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Byggnaden mäter ca 7,2 x 10,2 m på mark. Den taxerade boytan är 70 kvm.

Nedre botten består av hall, till vänster om hallen finns en toalett med dusch, rakt fram från hallen finns ett kök med vedpanna för uppvärmning av huset och äldre köksinredning samt kyl och frys. Till höger om hallen finns ett vardagsrum med parkettgolv, innanför vardagsrummet finns ett sovrum med golv av plastmatta. Mellan köket och sovrummet finns trappen ner till källaren. Fiber finns indraget till huset men är ej anslutet än.

Övre botten nås från hallen och består av en liten hall och två sovrum med trägolv. Det finns även två kattvindar på övervåningen för förvaring.

I källaren finns ett rum direkt nedanför trappen där vattenpump och hydrofor finns. Sedan finns två rum till källaren på vardera sida om trappen. I bägge rummen kommer berggrunden i väggen mot torpargrunden och fukt tränger in där. I de rummen finns även mögelangrepp.

Huset är i behov av ny dränering och renovering för att få modern standard.

Bostadshuset är uthyrt muntligt och hyresgästen betalar 2 000 kr per månad i kallhyra. Hyresgästen betalar även alla driftkostnader för bostadshuset.

Bastu

På tomten finns en mindre byggnad som nyttjas som bastu av tidigare hyresgäst. Byggnaden är idag bara en tom byggnad med plåttak och stomme av trä.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns för bostadshuset och kommer ej upprättas av säljarna.

Ekonomibyggnader

Loge

Det finns en loge på fastigheten Bondfallet 2:14 som står på andra sidan vägen från bostadshuset. Byggnaden uppmäter cirka 6 x 28 m plus en utbyggnad på framsidan som uppmäter cirka 3,0 x 4,7 m på mark. Stommen är av timmer och träreglar, grunden av natursten och taket är av tegel. I utbyggnaden på framsidan finns förråd/vedbod. I logen finns även logdel med förvaringsutrymmen, äldre ladugård med lågt i tak och skulle över samt garagedel.

Skog och mark

Åker- och betesmark

På Bondfallet 2:14 finns cirka 3 ha åkermark som är utarrenderad genom muntligt avtal. Arrendatorn äger stödrätterna så dessa följer inte med vid försäljningen. Åkermarken ligger samlat kring gården.

Skogsmark

Fastigheterna består av totalt 26,3 ha produktiv skogsmark enligt skogsbruksplanen som är inventerad 2014 och sedan har gjorda åtgärder och tillväxtberäkning lagts till fram till 2018.

Det totala virkesförrådet är 3 689 m3sk. Detta ger ett medeltal på 140 m3sk per ha. Medelboniteten bedöms till 7,2 m3sk per ha och år. Förväntad tillväxt under planperioden är 122 m3sk per år och 142 m3sk första tillväxtsäsongen. Trädslagsfördelningen är tall 41 %, gran 55 %, löv <1 % och björk 4 %.

Avverkningsförslaget under planperioden är gallring 473 m3sk och föryngringsavverkning 1 828 m3sk.

Avdelning 1 och 11 i skogsbruksplanen blev drabbad av branden 2014 men är idag återplanterade.

Vill du ha information om skogstillståndet på varje enskild registerfastighet så kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Jakt

Jakten på fastigheten tillfaller en köpare. I området finns förutom de vanliga småviltarterna, älg, kronhjort och vildsvin.

Övrigt

På fastigheten Bondfallet 2:14 finns två pågående lantmäteriförrättningar. Den ena berör breddning av ledningsgata. Där ledningsgatan skall bli 30 meter bred istället för 20 meter. Denna förrättning har pågått sedan 2007.

Den andra lantmäteriförrättningen berör ett skifte om cirka 15 ha som har blivit inlöst som naturreservat. Enligt kontraktet med naturvårdsverket får ej nya pantbrev tas ut i fastigheten Fagersta Bondfallet 2:14 förrän lantmäteriförrättningen är klar.

Rättsförhållande

Fastighet

Fagersta Bondfallet 2:14, Fagersta Bondfallet 1:14, Fagersta Sörby 2:27

Ägare

Ove Söderkvist 1/2
Mats Söderkvist 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 31,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,3 ha
Impediment 0,8 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 3,2 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 32,0 ha

Taxeringsvärde

Läs om fastigheternas taxeringsvärden i prospektet.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 144 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Mäklarassistent

Victor Vretlund
Skogsmästare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Bondfallet och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning