Bongebo

Skogsfastighet med fin ägofigur, trevliga jaktmarker. Timrad byggnad intill sjö.
Areal: 142 ha
Kommun: Vaggeryd
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 000 000 SEK
Anbudsdag: 18/9 2019
Rejäl skogsgård belägen mellan Vaggeryd och Bondstorp, ca 30 km söder om Jönköping. Arealen ligger samlad i ett sammanhängande skifte och utgörs av 108 ha produktiv skogsmark, 31 ha myrmark samt vattenareal om 6 ha i Lersjön samt tre gölar. Äldre timrad byggnad i enkel standard belägen med utsikt över Lersjön.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Byggnad uppförd 1860 i timmerstomme och med tak av plåt. Byggnaden har under lång tid ej varit bebodd och är idag i enkelt skick. El, vatten och avlopp saknas.

Ekonomibyggnader

Övriga byggnader

Enkelt garageskjul samt en f.d. arbetarbod.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av JR Skog, Jan Robertsson under våren 2019. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 108,4 ha med ett beräknat virkesförråd om
17 017 m3sk vid tidpunkt för planens upprättande. Med hänsyn tagen till sommarens tillväxt är virkesförrådet uppskattat till c:a 17 500 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 6,5 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 44 %, tall 53 % samt löv 3 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

På fastigheten finns en registrerad nyckelbiotop om 3,6 med definition naturlig skogsbäck belägen i fastighetens södra gräns.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande fr.o.m. tillträdesdagen. Trevliga jaktmarker utan störande vägar genom markerna. Älgjakten har bedrivits enskilt med en tilldelning på en kalv under ordinarie jakttid. Fastigheten ingår i Byarum/Bondstorps älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten har i väster gräns i Bongebogölen samt i öster i Lersjön och Gölåsagölen. Centralt i fastigheten ligger Boektagölen. Fastigheten har fiskerätt i dessa vatten. Någon reglering i form av fiskevårdsområdesförening finns ej.

Vägar

Fastigheten omfattas inte av några vägsamfälligheter. Framfartsvägar in till fastigheten går över intilliggande grannfastigheter. Underhåll och skötsel av befintliga vägar sker enligt överenskommelse med berörda fastigheter.

Rättsförhållande

Fastighet

Vaggeryd Bongebo 1:3, 1:4

Ägare

Anita Torbe 1/2
Sven-Ola Svensson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 134,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 108,4 ha
Impediment 33,1 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 142,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 6 384 000 kr
Skogsimpediment 77 000 kr
Summa: 6 461 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns en äldre penninginteckning om 3 000 kr. Ansökan om dödning av denna inteckning har av säljarna inlämnats till Lantmäteriet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Bongebo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning