Boviken

Skogsfastighet med detaljplan för åtta tomter vid Bovikens havsbad och camping till salu.
Areal: 7 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 600 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2019
Bovikens havsbad är ett populärt bad i anslutning till Bovikens camping och ligger strax norr om Skellefteå. I närheten av badplatsen ligger denna fastighet som är ett tillfälle för exploatören som vill sälja tomter eller själv bygga stugor för försäljning. Eller för den som vill bygga stuga i närheten av havet och äga sin mark i direkt anslutning. Fastigheten består av ett skifte i norrsluttning mot havet. Detaljplan för åtta tomter finns, vatten och avlopp är framgrävd till tomtgränserna.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder (13)

Foto: Lars-Gunnar Forsberg

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Detaljplan

Enligt detaljplan för Skataviken är största tillåtna byggnadsarea 175 m², fördelat på en huvudbyggnad med en maximal byggnadsarea på 100 m² och komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea på maximalt 75 m². En komplementbyggnads högsta tillåtna byggnadsarea är 50 m². Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 6,5 meter och komplementbyggnader 4 meter.

Vatten och avlopp

Kommunen har dragit vatten och avlopp fram till tomtgräns. Kostnader för dragning in till hus samt inkopplingsavgift tillkommer.

Skogsmark

Skogsbruksplan för fastigheten är upprättad i juni 2019 av Lars-Gunnar Forsberg, Areal i Skellefteå. Skogsmarken består av yngre självföryngrad skog som är i behov av röjning och gallring. Marken är frodig och ligger i norrsluttning. Enligt skogsbruksplanen är 6,9 ha produktiv skogsmark och håller ett virkesförråd om 371 m³sk.

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande i Bovikens jaktklubb.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Boviken 3:103

Ägare

Krister Nygren 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 7,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,9 ha
Impediment 0,2 ha
Summa: 7,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 127 000 kr
Summa: 127 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Jag är intresserad av fastigheten Boviken och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning