Anviken

Två skogsfastigheter vid Anvikssjön, Pilgrimstad, om totalt ca 2 900 m3sk.
Areal: 19 ha
Kommun: Bräcke
Objektstyp: Skog
Prisidé: 750 000 SEK
Anbudsdag: 27/10 2017
Vid Anviksjön, Pilgrimstad i Jämtland, ligger dessa två med varandra angränsande skogsfastigheter. Den sammanlagda produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 19 ha och det totala virkesförrådet uppskattas till ca 2 900 m3sk. På en av fastigheterna finns en gammal skogskoja ett stenkast från sjön. Över fastigheterna från Östersjön och Selånger i öst till Trondheim och Nidarosdomen i väst, går Sankt Olavsleden. En led som blev upptrampad av pilgrimer redan i början av 1000-talet och som än idag lockar vandrare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (6)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Skogskoja

Inom fastigheten Anviken 1:49, ca 25 m från strandlinjen, står en skogskoja. Den har inte brukats eller underhållits under en längre tid och är därför illa medfaren. Dessa byggnadsarea är ca 12 m2.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan över fastigheterna upprättades i december 2015 av Love Persson | Areal i Ljusdal. Planen har sedan tillväxtberäknats till och med 2017 års tillväxt.

Enligt planen uppgår den produktiva skogsmarks-arealen till totalt ca 19 ha och virkesförrådet till ca 2 900 m3sk. Tall är det dominerande trädslaget. Medelboniteten uppgår till 4,5 m3sk/ha/år.

Fastigheterna består av två skiften vardera, åtskilda av den järnväg som korsar fastigheterna. Parallellt med järnvägen, över fastigheternas östra skiften, löper en skogsbilväg.

Se den bifogade skogsbruksplanen för ytterligare information.

Jakt och fiske

Jakten är enskild på båda fastigheterna. Ny ägare har själv att undersöka eventuella möjligheter till samgående med omkringliggande fastigheter.

Hålbergsgrottan

Inom fastigheten Bräcke Anviken 1:49 finns en kulturhistorisk lämning i form av en grotta registrerad. Enligt uppgifter från Riksantikvarieämbetet benämns grottan Hålbergsgrottan och har en lång historik. En man från Anviken, anklagad för mord, tog sin tillflykt hit under tidigt 1400-tal. Mannen blev så småningom benådad. Vidare har fynd av en dryckeskanna daterad från 1580-talet har gjorts här. För mer information se Riksantikvarieämbetets akt Revsund 51:1.

Rättsförhållande

Fastighet

Bräcke Anviken 1:49, 1:50

Ägare

Per Rosendahl 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 16,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,3 ha
Övrigmark 0,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 19,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2014
Skogsmark 771 000 kr
Summa: 771 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning om 3 000 kr uttagen, gemensamt intecknad i båda fastigheterna. Då pantbrevet är förkommet har en ansökan om dödning skickats in.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Bräcke kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Jag är intresserad av fastigheten Anviken och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning