Brännebrona Gård

Liten trevlig jordbruksfastighet med ca 18,5 ha åkermark, ca 6 ha skogsmark och övrig mark.
Areal: 26 ha
Kommun: Götene
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 750 000 SEK
Liten trevlig jordbruksfastighet med ca 18,5 ha åkermark, ca 6 ha skogsmark och övrig mark. Kringbyggt gårdscentrum med bostad, stuga och flertalet ekonomibyggnader. Byggnationens placering erbjuder vackra vyer över jordbrukslandskapet samtidigt som gården har bekväma pendlingsavstånd till Götene och Mariestad.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (27)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Byggnad i 1,5 plan med en boarea om ca 103 kvm och biarea om ca 15 kvm. Bostaden är uppförd på torpargrund med timmerstomme samt reglad trästomme i tillbyggda delar. Fasad av stående träpanel samt tak av lertegel och kopplade 2-glasfönster. Uppvärmning sker via vattenburet system från kökspanna som även är utrustad med elpatron. Enskilt vatten från djupborrad brunn och enskilt avlopp till trekammarbrunn. Avloppsanläggningen är ej godkänd. Fastigheten är ansluten till fiber.

Bostaden renoverades och tillbyggdes år 1955 och har sedan försetts med nytt kök kring mitten på 70-talet samt löpande underhåll av ytskickt såsom målning och tapetsering. Badrummet har utrustats med tvättmaskin på senare tid. Markplan utgörs av kök, badrum, vardagsrum, tv-rum, entréhall i inbyggd veranda samt köksfarstu med trapp till övre plan. Övre plan rymmer hall, två sovrum, garderober samt oinrett vindsutrymme.

Undantaget

I vinkel med bostaden står denna stuga som ursprungligen uppfördes som ett undantag. Byggnaden har ej varit bebodd på länge och används idag som förråd. Markplan inrymmer hall, vardagsrum, sovrum och kök med tillhörande skafferi samt farstu med trapp till oinredd vind. Byggnaden står på torpargrund med stomme och fasad i trä samt lertegel på taket. Fönstren är av typen englas med innanfönster. El finns men vatten och avlopp saknas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Byggnadskropp med äldre djurdel som tillbyggdes under 1960-talet och har inredningen kvar från den tiden. Ovanliggande ränne. Väggar av putsad blåbetong och utvändig träpanel. Vidbyggt djurdelen finns ett mindre f.d. mjölkrum som är isolerat och inrymmer gårdens hydrofortank. Logdel med rymliga förvaringsutrymmen på jordgolv samt en vidbyggd körloge på trägolv. Hela byggnaden bär tak av aluminium.

Magasin

Byggnad i trä med aluminiumtak som inrymmer magasinsloft med trägolv och förvaringsutrymmen på jordgolv i markplan.

Garage/vedskjul

Uppförd på grusat golv med väggar och stomme i trä samt tak av aluminiumplåt. Byggnaden innehåller ett traktorgarage, vedförråd samt övrigt förrådsutrymme.

Brygghus

På tomten står gamla brygghuset under tak av lertegel och med väggar av stående träpanel. Byggnaden har en brygghusdel med äldre järnspis och en lakegryta. Byggnaden inrymmer även en snickarestuga.

Stallet

Stalldel med tre spiltor, intilliggande logdel och vidbyggt snedskjul under hängtak av aluminium. Stallet har tegeltak och timrade väggar med träfasad.

Redskapsskjul

Byggnad med två portar, jordgolv, aluminiumtak, tre väggar av träfasad samt en plåtbeklädd gavelsida.

"Karla" ladugård

På andra sidan vägen ligger ytterligare en ladugård som benämns ”Karla” ladugård. Denna byggnad bär tegeltak samt en mindre del med plåttak. Väggar och stomme i trä. Invändigt finns gamla fähuset kvar och en rymlig loge med körloge på trägolv.

Skog och mark

Åkermark

Fastigheten omfattar sammanlagt 18,41 ha stödberättigande åkermark. Arealen ligger väl samlad omkring gårdscentrum och fördelar sig på 6 block. Jorden är bördig och består huvudsakligen av mellanlera med lättare jord i anslutning till gårdens byggnation. Hela arealen är täckdikad mellan 30-talet och 70 -talet.

Arrende EU-stöd

Fastighetens jordbruksmark brukas av arrendator via skriftligt arrendekontrakt. Arrendet är uppsagt och upphör 2019-03-14. Jorden överlämnas till 2,5 ha besådd med höstvete och resterande areal höstplöjd. Arrendeintäkten uppgår till 46 250 kr/år, exkl moms. Arrendeintäkten avseende 2018 skall periodiseras mellan Säljare och Köpare på tillträdesdagen. Eu-stödrätter, motsvarande den stödberättigande arealen skall överlåtas vederlagsfritt till Köparen inför 2019 års SAM-ansökan.

Skogsmark

Skogsmarksarealen uppgår till ca 6 ha och fördelar sig i flera mindre områden inom fastighetens ägor. Området i den västra delen av fastigheten är bevuxen med medelålders blandlövskog samt äldre gran och tall. Genom detta bestånd rinner även en vacker bäck. De tre mindre ”skogsöar” som finns inom fastighetens ägor är beskogade, huvudsakligen med gran, tall och björk. Övrig skogsareal fördelar sig i ett större och ett mindre område som avverkats och återplanterats år 2011. Etableringen av plantungskogen är överlag god, men med viss luckighet i fuktiga partier och delvis på grund av betning. Lövröjning föreligger inom något år.

Jakt

Jakträtten är skriftligen upplåten till 2019-06-30. Avtalet är uppsagt. Fastigheten har god vilttillgång och ett större gryt finns i den östra skogsmarken. Den årliga intäkten för jakten uppgår till 80 kr/ha, exkl moms. Fastighetens areal är registrerad i Klyftamons Älgskötselområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Götene Brännebrona 1:43

Ägare

Uno Einarsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 26,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 89 000 kr
Åkermark 1 373 000 kr
Tomtmark 156 000 kr
Bostadsbyggnader 350 000 kr
Ekonomibyggnader 77 000 kr
Summa: 2 045 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 13 000 kr
För mer information se brskrivning

Försäljningssätt

Bud senast

2018-06-05
För mer information se brskrivning

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Brännebrona Gård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning