Brännmora

Lättillgänglig obebyggd skogsfastighet i fyra skiften med högt virkesförråd. Jakt i viltvårdsområde.
Areal: 139 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 250 000 SEK
Anbudsdag: 7/12 2018
Lättillgänglig skogsfastighet söder om Björbo i Gagnefs kommun. Fastighetens 139 hektar fördelar sig på 129 hektar produktiv skogsmark och resterande areal är myr och övrig mark. Högt virkesförråd om 18 745 m³sk. Fastigheten består av fyra skiften varav det största uppmäts till nära 135 hektar. Övriga skiften består av två fäbodskiften i Lövberget och ett mindre skifte i Björbo. Fastigheten som är obebyggd är belägen inom Björbo viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen, upprättad av Christer Carlsson, Ludvika, i oktober 2018, uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 128,7 ha. Virkesförrådet summeras till 18 745 m³sk eller 145 m³sk per ha. Av arealen har 33% huggningsklasserna S1 och S2 med en total volym om ca 9 500 m³sk. Tillväxten är dryga 700 m³sk för nästkommande tillväxtsäsong. Medelboniteten beräknas till 5,2 m³sk per ha och år. Fastigheten har överlag god åtkomst från skogsbilväg.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Björbo viltvårdsområde om ca 11 700 ha. Jakträtten är upplåten innevarande jaktår.

Rättsförhållande

Fastighet

GAGNEF BJÖRBO 37:36

Ägare

Marias Aina Enmalm 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 139,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 128,7 ha
Impediment 9,2 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 138,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 286 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Summa: 3 307 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom glesbygd i Gagnefs kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Brännmora och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning