Brantåsa

God bonitet, utförd skogsvård och högt virkesförråd. Inga byggnader. Jakten är fri.
Areal: 36 ha
Kommun: Alvesta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 100 000 SEK
Anbudsdag: 10/12 2018
I Brantåsa finns nu möjlighet att förvärva en rationell skogsfastighet bestående av ett skifte med produktiv skogsmark. Grandominerad skog med god bonitet och jämn åldersfördelning. Utförda föryngringar och ungskogsröjningar. Jakten är fri för ny ägare. Fastigheten säljs via anbudsförfarande med en prisidé om 3 100 000 kr.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Skogsstyrelsen i juni 2017. Enligt planen så uppgår skogsmarksarealen till 35,8 ha. Virkesförrådet bedöms år 2017 till 5 271 m3sk, 147 m3sk/ha. Skogens årliga tillväxt är beräknad till 215 m3sk per år. Det har ej skett några avverkningar eller gallringar efter planens
upprättande. Fastighetens bonitet anges till 8,1 m3sk/ha per år vilket ger en årlig produktionsförmåga om ca 290 m3sk.

Fastighetens ungskogar är föryngrade och under 2017-2018 har stora delar röjts. Avdelning 20 har planterats sedan planen upprättats.
Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Jakt

Området erbjuder jakt på älg, småvilt, vildsvin och fågel. Jakten är fri att disponera för en ny ägare.

Rättsförhållande

Fastighet

ALVESTA BRANTÅSA 4:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 34,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 35,8 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 36,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 121 000 kr
Summa: 2 121 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 225 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Jag är intresserad av fastigheten Brantåsa och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning