Breberg

Fint gårdscentrum, 35 ha produktiv skogsmark, 4 775 m3sk och 4 ha inägomark.
Areal: 45 ha
Kommun: Askersund
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 100 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2018
Visning:
9/6 kl 12:30-13:30
Vänligen anmäl ert deltagande.
13/6 kl 18:00-18:45
Vänligen anmäl ert deltagande.
I utkanten av de djupa Tivedsskogarna ligger denna vackra gård med bostadshuset smakfullt placerad på en höjd och med utsikt över den öppna åkermarken. Bostadsbyggnaden är omgärdad av äldre fruktträd och den egna skogen ramar in åkermarken på ett trevligt vis. Gårdscentrum består av en äldre bostadsbyggnad som renoverats och byggts till i omgångar, en liten övernattningsstuga samt tre intilliggande ekonomibyggnader. Ekonomibyggnaderna inhyser utrymmen för förvaring, verkstad, garage, vagnslider och två delar som iordningställts för får. Gården är perfekt för en barnfamilj med sitt lantliga läge och stora härliga tomt. Eller varför inte för den självverksamma jord- och skogsbonden som vill ha någon typ av djurhållning i mindre skala. I försäljningen ingår även ca 35,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 775 m3sk. Skogsmarken har en god bonitet och en hög andel barr. Dessutom ingår ca 4,2 ha inägomark, större delen av densamma är rovdjursstängslad. Välkommen på visning av Breberg gård!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Örebro
Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Bilder (39)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Högst upp på en liten kulle ligger bostadsbyggnaden och en uppgrusad gång leder ner till den stora härliga trädgården med fruktträd och buskar. Bostadsbyggnaden är uppförd år 1883 i 1 1/2-plan på torpargrund/ källargrund/gjuten platta med timmerstomme under tak belagt med betongpannor (plåttak på utbyggd del). 2010 byggdes ett isolerat uterum och 2011 renoverades köket. Utvändigt är huset beklätt med locklistpanel, tillbyggd del är putsad. Fönster, 2-glas isoler (2008) och delvis kopplade 2-glas. Ventilation, självdrag. Murstocken till spispanna och kassett, används och sotas kontinuerligt. Avlopp till enkammarbrunn med markbädd. Något föreläggande om att åtgärda avloppet finns inte men anläggningen kommer troligen inte att godkännas vid översyn. Vatten från grävd brunn med cementeringar, god kvantitet. Vattenprov är taget som visade att vattnet var tjänligt (2005). Vattenburen uppvärmning från kökspanna med tillhörande ackumulatortank och elpatron kompletterat med luftvärmepump (2015) i tillbyggd del. Ny elcentral med dvärgbrytare och jordfelsbrytare. Boyta enligt taxeringen om 196 kvm och biyta om 7 kvm. Byggnadsarea på mark om ca 115 kvm.

Nedre plan består av hall, kök (spisugn med dubbelugn och tillhörande motorfläkt till rökkanal, vedspispanna, kyl, frys, diskmaskin, mikrovågsugn och köksö med extra kyl), isolerat uterum, matsal, vardagsrum (öppen spis med kassettinsats) samt badrum (badkar, wc, handfat, tvättmaskin). Badrummet är mekaniskt frånluftsventilerat. Från det isolerade uterummet har man utsikt i tre väderstreck, öst-syd-väst, med andra ord ett ljust och fint rum med solläge hela dagen.

Övre plan består av ett allrum med fin utsikt mot inägomarken i norr, tre sovrum samt ett rum förberett för toalett. Utrymmet är förberett med rördragning för vatten och avlopp, ytskikt består av skivmaterial i dagsläget. Golven i huset är belagda med trä/laminat/ plastmatta, väggarna tapetserade samt innertak av trä/skivmaterial.

I källaren i huset (gjuten 1979) finns hydrofor med tillhörande vattenfilter (2005), varmvattenberedare och centraldammsugare. Vid nedgången till källaren finns även ackumulatortanken till kökspannan. I källaren finns även utrymme att nyttja som förråd eller matkällare.

Lillstugan

Byggnaden är uppförd 2011 med träregelstomme på plintgrund under plåttak. Nedre plan består av mindre rum och övre plan består av sovloft. El finns till byggnadens bägge plan. Golven är belagda med laminat. Väggar och innertak är beklädda med trä. Byggnadsarea på mark om ca 7 kvm.

Energideklaration och överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning och energideklaration har beställts av säljaren.

Driftskostnader

Uppgifterna nedan bygger på säljarens kostnader det senaste året. Värmekostnaden (el) kan minska om man väljer att elda mer med ved från den egna skogen. Säljarens åtgång av ved, ca 25-30 kubik per år.

EL: 24 500 kr (ca 19 000 kWh, hushållsel och värme)
SOTNING: 1 100 kr
RENHÅLLNING: 1 800 kr
AVLOPP: 850 kr (en slamtömning per år)
FÖRSÄKRING: 10 000 kr (gårdsförsäkring inklusive skogsförsäkring).
TOTALT: 38 250 kr/år eller ca 3 188 kr/månad

Ekonomibyggnader

Ladugården

Flertalet ekonomibyggnader finns uppförda på gården. Den gamla ladugården är uppförd (under slutet på 1800-talet) i vinkel väster om bostadshuset med timmer-/träregelstomme under eternittak. Dessutom finns ett utbyggt, uppgrusat, vagnslider på baksidan, under aluminiumtak. Byggnaden inhyser uppgrusad vedbod, brädlagt vagnslider samt fårstall med gjutet golv. Möjligheter finns att bygga om stalldelen så den även passar större djur. Vatten finns indraget med värmeslinga från egen gårdsbrunn. Byggnadsarea på mark om ca 320 kvm.

Magasinet

Mellan bostadshuset och ladugården finns ett magasin uppfört (i slutet på 1800-talet) med timmer-/ träregelstomme under eternittak. Byggnaden inhyser förråd, brädlagt loft, ett utrymme som är iordningställt som vindskydd/foderplats för får samt ett gjutet garage. Byggnadsarea på mark om ca 100 kvm.

Dubbelgarage

Bakom ladugården, mot skogen, finns även ett garage uppfört (i slutet på 1970-talet) med träregelstomme under plåttak. Utrymmet är isolerat med gjutet innergolv. El och 3-fasel finns till utrymmet som fungerar som garage och verkstad. Byggnadsarea på mark om ca 35 kvm.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken har brukats av ägarna själva och övergår till ny ägare på tillträdesdagen. Större delen av marken har fungerat som betesmark och densamma har rovdjursstängslats 2015. Nuvarande ägare har erhållit bidrag för stängslingen och en ny ägare övertar säljarens åtagande. Köparen kan därmed inte montera ned stängslet fören tidigast 2021. Resterande del av åkermarken är besådd med vall. Äldre täckdikning finns och marken har god naturlig dränering. Ägarna har inga stödrätter för marken och därmed medföljer inga stödrätter i fastighetsöverlåtelsen. Jordart, morän/sandig morän.

Skogsmark

Ägarna har upprättat en ny skogsbruksplan inför försäljningen (Moelven, Kristofer Nyström, november 2017). Den produktiva skogsmarken är ca 35,5 ha med ett virkesförråd om ca 4 768 m3sk vilket ger ett medeltal per ha om ca 134 m3sk. Boniteten är för området god och marken producerar i genomsnitt 7,2 m3sk/ha och år. Den kommande tioårsperioden är tillväxten 179 m3sk per år på fastigheten. Trädslagsfördelningen består av 38 % tall, 34 % gran och 28 % löv.

Avverkningsförslaget den kommande tioårsperioden är 2 560 m3sk varav 277 m3sk är gallring och 2 283 m3sk är föryngringsavverkning. Planläggaren har rekommenderat röjning på 8,7 ha samt hjälpplantering på 1,5 ha under planperioden. Markberedning, plantering och återväxtkontroll blir följdåtgärder vid en eventuell föryngringsavverkning. Observera att årets tillväxt inte är uppräknad i skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen är tillväxten 208 m3sk för våren/sommaren 2018 vilket skulle motsvara en totalvolym på fastigheten, efter tillväxtsäsongen, om ca 4 976 m3sk vilket motsvarar ca 140 m3sk/ha produktiv skogsmark.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs ej av, hos myndigheterna registrerade, naturvärden eller nyckelbiotoper. Källa: Skogsstyrelsen, ”Skogens pärlor”.

Jakt

Jakträtten på den norra delen av fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen. På markerna finns det älg, vildsvin, rådjur och annat småvilt. Marken ingår i Laxå älgskötselområde. På fastigheten finns flertalet jakttorn och en jaktkoja med kamin och övernattningsmöjligheter (på den södra delen), dessa ingår i
fastighetsöverlåtelsen. Säljarna kommer att förbehålla sig rätten att ha kvar jakten för den södra delen (från norra kanten av avdelning 18 och söderut) av fastigheten i 5 år, därefter övergår jakträtten i sin helhet till köparen. Jakträttsavtal kommer att upprättas i samband med tillträdesdagen där säljaren även kommer att förbehålla sig rätten att använda jaktkojan under samma tidsperiod.

Fiske

Ägarna har fiskerätt i del av tjärnen i norra änden av fastigheten. Tjärnen inhyser insjöfisk som exempelvis gädda, abborre och annan vitfisk.

Övrigt

Fastigheten har andelar i vägar. Dock har ingen utdebitering skett de senaste åren då drift och underhåll finansierats via statliga och kommunala bidrag.

Rättsförhållande

Fastighet

Askersund Breberg 1:10

Ägare

Roine Gustavsson 1/2
Barbro Stenman 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 45,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 35,5 ha
Myr/kärr/mosse 4,0 ha
Inägomark 4,2 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 44,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 653 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Åkermark 187 000 kr
Tomtmark 95 000 kr
Bostadsbyggnader 1 017 000 kr
Ekonomibyggnader 65 000 kr
Summa: 3 038 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 200 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mats Fröjdenstam
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-666 53 71

Fastighetsmäklare

Mats Nilsson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
072-531 70 88

Jag är intresserad av fastigheten Breberg och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning