Bredsgården

Jordbruk i Synnerby med bördig åkermark, äldre gårdscentrum och lite skog.
Areal: 49 ha
Kommun: Skara
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 23/11 2018
Visning:
5/11 kl 15:00
Vänligen anmäl ert deltagande till ansvarig fastighetsmäklare.
Vid Synnerby kyrka ligger Bredsgården som är en jordbruksfastighet i attraktiv jordbruksbygd med bördig åkermark, äldre gårdscentrum och ett mindre skogsskifte. Åkermarken uppgår till ca 45 ha och skogen utgör ca 2 ha. Gårdscentrum med stor lummig tomt där byggnationen omfattar ett mindre bostadshus, ladugård, magasin, vagnsskjul och vedbod.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (36)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bredsgårdens bostadshus är en äldre 1,5-plans byggnad uppförd 1940. Boarean enligt taxeringsinformationen uppgår till 80 kvm. Bostaden är uppförd på torpargrund, utvändigt beklädd med träpanel och med nyare plåt på taket. Fönstren är av typen 2-glas eller 3-glas.
Via huvudentrén når man hallen med ingång till äldre badrum med wc, tvättställ, duschplats och tvättmaskin. På nedre plan finns också vardagsrum, allrum, kök med enklare utrustning och kökspanna samt ett sovrum med uppgång till övre plan. Övre plan har en liten hall samt tre sovrum.
Uppvärmningen sker med kökspanna i köket, luftvärmepump eller via elradiatorer. Vatten tas ur egen grävd brunn och avloppet är en äldre tre-kammarbrunn utan infiltration.

Inom gårdscentrum finns ytterligare ett bostadshus som är i rivningsskick

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre vinkelbyggd ladugård innehållande rymlig logdel med jordgolv, äldre planlagring för spannmål samt äldre djurdel med ränne ovanpå. Ladugården har trästomme, murad djurdel och lertegeltak och används idag till förråd eller för maskinuppställning. Tillbyggt finns en mindre maskinhall med plåttak och plåtfasad.

Vagnsskjul

Byggnad med förrådsutrymmen och plats för maskinförvaring på grusat golv. Trästomme och plåttak. I byggnadens ena sida finns utedasset kvar.

Magasin

Magasinsbyggnad uppförd i timmer på plintar och med plåt på taket. Används som förråd.

Hönshus och vedbod

Invid bostaden ligger en ekonomibyggnad innehållande hönshus, förråd och vedbod.
Byggnaden har trästomme och plåttak.

Skog och mark

Åkermark

Enligt jordbruksverkets blockareal omfattar Bredsgården 44,8 ha bördig åkermark, i huvudsak på lerjordar. Merparten, ca 39,4 ha, ligger i anslutning till gårdscentrum och har äldre men enligt uppgift tillfredsställande täckdikning. Ett utskifte som omfattar ca 5,4 ha ligger en bit öster om gårdscentrum och består av lättare jordar som dränerades i slutet av 1960-talet. Marken är tillgänglig för köparen vid tillträdet och lämnas höstplöjd eller i träda (utskiftet).
44 stycken stödrätter ingår kostnadsfritt i överlåtelsen av fastigheten.

Skogsmark

Till gården hör också ett skogsskifte om ca 2,1 ha enligt uppmätning på fastighetskartan. Skogen är belägen i Gröneskogsområdet öster om Bredsgården och består av ca 1,5 ha slutavverkningsmogen, olikåldrig, barrskog med mycket högt volyminnehåll samt ca 0,6 ha före detta kraftledningsgata som är bevuxen med röjningsskog med röjningsbehov.

Samfällighet

Synnerby 3:4 har andel i en marksamfällighet om ca 5 ha. Samfälligheten utgör skogsmark fördelat på två skiften och består av planterad kalmark samt gallringsskog. Bredsgårdens andel är 25 %.

Rättsförhållande

Fastighet

Skara Synnerby 3:4, Nyckeltorp 3:9

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 49,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsimpediment 8 000 kr
Åkermark 3 548 000 kr
Övrigmark 160 000 kr
Bostadsbyggnader 589 000 kr
Ekonomibyggnader 135 000 kr
Summa: 4 440 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 200 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning