Burseryds-Hult

Välarronderad skogsfastighet 1 km Ö Burseryd. Virkesförråd 916 m3sk. Jakträtt.
Areal: 9 ha
Kommun: Gislaved
Objektstyp: Skog
Prisidé: 700 000 SEK
Anbudsdag: 21/5 2018
Fastigheten Gislaved Burseryds-Hult 2:2 utbjudes till försäljning genom öppen budgivning. Grandominerad skogsfastighet på tillväxt i ett fint skifte belägen ca 1 km öster om Burseryd och ca 10 km nordväst om Smålandsstenar. Total areal ca 9,4 ha, varav ca 9,1 ha produktiv skogsmark med bedömt virkesförråd ca 916 m3sk. Jakträtten övergår till köparen direkt på tillträdesdagen. Enkel förrådsbyggnad. Fastigheten utgör en god skogsinvestering lämplig för såväl förstagångsköparen som för tillköp till befintligt fastighetsinnehav. Utgångspris: 700 000 SEK.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (25)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Förrådsbyggnad

Byggnadsstorlek ca 100 kvm. F.d. ladugårdsbyggnad uppförd i trä, stengrund samt plåttak. Byggnaden innehåller äldre stalldel med betonggolv, loge inkl. två intilliggande foderutrymmen/förråd, vedbod/förråd samt torrklosett.

Jordkällare

Invändiga mått ca 2 m x 3 m. Jordkällare uppförd med fint huggna stenblock samt betonggolv.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan via planläggare Leif Persson, A.L:s SKOGSDATA, februari 2018. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 9,1 ha och dess virkesförråd till ca 916 m3sk (medeltal 101 m3sk/ha). Medelboniteten anges till 6,4 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 39 % tall, 56 % gran och 5 % löv. Andel gallringsskog G1 och G2 uppgår till 66 % av skogsmarksarealen. Andel röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till 34 % av arealen. Det finns ingen kalmark K1 på fastigheten.
Skogen är produktionsinriktad och håller mycket god arrondering, likaså är tillgängligheten bra med skogsbilväg som resulterar i korta drivningsavstånd. Skogen domineras av åldersklasser med hög löpande tillväxt, varvid underlag ges för stor värdetillväxt för skogsmarken.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med tillträdesdagen.

Enligt Länsstyrelsen innefattas fastigheten i Burseryds/Sandviks Älgskötselområde.
Älgjakten på fastigheten bedrivs som gemensamhetsjakt inom Skivebo Jaktlag (total areal ca 1 130 ha). Normal älgtilldelning uppgår till 2 vuxna och 3 kalvar enligt säljaren.

För vidare information om älgjakt, se Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/jakt-efter-alg/Pages/index.aspx

Fiske

Yxabäcken, mellan Skivebosjön och Västerån, har sin sträckning inom fastighetens östra del.
Fiskerätt finns i Yxebäcken i det vattenområde som är beläget inom fastigheten enligt säljaren.
Viss förekomst av bäcköring och kräftor.

Kort om omgivningarna m.m.

För vidare samhällsinformation, se Gislaveds kommuns hemsida: www.gislaved.se

Rättsförhållande

Fastighet

Gislaved Burseryds-Hult 2:2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 9,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Summa: 591000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 175 000 kr
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Burseryds-Hult och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning