Buterud

Två bostadshus med fint läge på sluttning mot Dalslands kanal. 89 ha skog.
Areal: 115 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 200 000 SEK
Anbudsdag: 27/9 2019
Visning:
14/9 kl 14:00-15:00
Virkesrik fastighet med 2 bostadshus med vackert läge på sluttning mot Dalslands kanal. Ca 86 ha produktiv skogsmark med ca 14.000 m3sk, varav ca 10.000 m3sk i huggningsklasserna S1 – S2. Ett större och ett mindre skifte, det större skiftet har strand i Dalslands kanal i öster och sjön Erve i väster. I mitten av skiftet ligger Buterudstjärnet som till större delen ligger på fastigheten och i väster Stentjärnet. Fantastisk möjlighet att kombinera fritids- eller permanentboende med skogsbruk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
070-573 66 95

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Dalslandsstugan

Klassisk dalslandssuga i två plan byggd ca 1850. Ca 90 kvm med kök, storstuga, badrum och hall nere, storstuga hall och ett rum uppe. Uppvärmning med oljefyllda element. Duschkabin i badrummet. Öppen spis i storstugan nere. Mur och skorsten godkända för eldning. Ny vattenpump med vatten från grävd brunn. Huset har ny brädfodring och är nymålat och plåttaket är nylagt.

Ny varmvattenberedare. Avlopp till trekammarbrunn med infiltration.

Veranda och uteplats.

Gula huset

Gula huset har 3 r o k nere och 2 rum uppe. Här finns el men inte vatten och avlopp. Direktverkande elvärme nere. Huset har plåttak. Det finns vedspis i köket men muren är inte besiktigad.

Charmigt hus med vackert läge.

Energideklaration

Energideklaration har inte upprättats då det är fråga om fritidshus.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Traditionell ladugård med fähus, stall och loge. Ca 200 kvm med plåttak på en del och tegeltak på resten. Används som förråd, gårdsverkstad och maskinförvaring.

Magasin

Timrat magasin i två plan med plåttak Används som förråd.

Bod

Bod med tvättstuga.

Jordkällare

Stor jordkällare i anslutning till det gula huset.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ca 2 ha mark i anslutning till gårdens byggnader som slås varje år. Marken är inte ansluten till EU:s jordbruksstödprogram. Möjlighet finns att t ex ha marken som fårbete.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan till 85,8 ha. Större delen av skogen är äldre med gran ca 43% och tall ca 46%. Medelboniteten är beräknad till 4,8 och den årliga tillväxten till ca 340 m3sk.

Virkesförrådet är beräknat till ca 14.000 m3sk varav ca 10.000 m3sk ligger i huggningsklasserna S1 – S2.

Se i övrigt skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det finns nyckelbiotoper på avdelningarna 11 och 15.

Jakt

Älgjakt i Stora Liane-Buteruds jaktlag. Jaktlaget är ca 10 personer och området omfattar ca 900 ha. Småviltsjakten är inte utarrenderad.

Fiske

Fiskerätt i Åklång och Erve.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Buterud 1:2

Ägare

Elsie Blomqwist 1/2
Jan Edlund 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 98,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 85,8 ha
Impediment 20,5 ha
Övrigmark 2,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 2,9 ha
Övrigmark 3,7 ha
Summa: 115,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 4 658 000 kr
Skogsimpediment 83 000 kr
Tomtmark 79 000 kr
Bostadsbyggnader 219 000 kr
Ekonomibyggnader 21 000 kr
Summa: 5 060 000 kr

Inteckningar

Det finns ett skriftligt pantbrev på 4 500 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i Bengtsfors kommun ett år före förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
0532-209 00
070-573 66 95

Jag är intresserad av fastigheten Buterud och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning