Böle

En attraktiv skogsfastighet i ett skifte utanför Böle, söder om Dals-Ed.
Areal: 149 ha
Kommun: Dals-Ed
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 000 000 SEK
En attraktiv skogsfastighet utanför Böle, söder om Dals-Ed. Den sammanlagda arealen uppgår till 149 ha där 99 ha är produktiv skogsmark med hög andel gallringsskog med stor barrandel. Virkesförrådet uppgår till ca 15 800 m3sk och boniteten till 7,2 m3sk.
Till fastigheten hör också 42 ha åkermark, 4 ha betesmark samt 4 ha övrig mark. På Böle finns också ett bostadshus uppfört 1977 som för närvarande är uthyrt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad uppfört 1977. Boarean uppgår till 100 kvm enligt taxeringsinformationen samt 100 kvm biarea vilket avser källare i helplan. Bostadshuset är en 1,5 plans byggnad med torpargrund, trästomme, träpanel och betongpannor på taket. Fönstren är av typen 2-glasfönster. Uppvärmningen sker med vatten/luft värmepump som är ca 2 år gammal, kopplat till 500 liters ackumulatortank och vattenburet värmesystem. Det finns även en luftvärmepump. Egen borrad brunn samt eget avlopp av okänt utförande.

Nedre plan rymmer hall med nedgång till källaren, kök med äldre utrustning, vardagsrum, 3 sovrum samt ett badrum.
Källare under hela huset med gillestuga med öppen spis, pannrum, dusch, toalett och bastu, tvättstuga, sovrum samt förråd och pumprum.

Bostaden är uthyrd med en kallhyra om 3 700 kr/ månaden.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Inom fastigheten finns ett par äldre ekonomibyggnader i sämre skick.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark omfattar sammanlagt ca 99 ha med övervikt av gallringsbestånd med barrskog i ett bra tillväxtstadie. Skogsmarken är tilltalande och utgörs av ett sammanhängande skifte i kuperad terräng med varierande markförhållanden, från sluttande mark med produktiva granbestånd till magrare tallbestånd på höjderna. Merparten av skogsmarken är friska marker och består av skog i åldersklasserna 30-60 år. Virkesförrådet har uppskattats till 15 800 m3sk efter beaktande av ett års tillväxt sedan planens upprättande. Inga åtgärder har vidtagits men en del toppbrott finns från senaste vintern.

Åker- och betesmark

Fastigheten omfattar sammanlagt ca 42 ha stödberättigande åkermark. Marken utgörs i huvudsak av lättare jordar som behovsdikats. Ca 4 ha betesmark tillkommer enligt skogsbruksplanen.

Markerna är utarrenderade till och med 2020-03-14 med en årlig arrendavgift om 50 000 kr exkl moms. För marken tilldelad stödrätter skall återlämnas till markägaren vid arrendets upphörande.

Jakt

Tillgång på viltslag såsom rådjur och älg. Jakten är upplåten till och med 2019-06-30. Jakttorn tillhör inte Säljaren och ingår inte i överlåtelsen.

Rättsförhållande

Fastighet

Dals-Ed Böle 1:57

Ägare

GDPR_FORGOTTEN 2018-06-25 12:19:21 1/3
Börje Andersson 1/3
Liselotte Andersson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 149,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2014
Skogsmark 5 838 000 kr
Skogsimpediment 356 000 kr
Inägomark 1 149 000 kr
Övrigmark 105 000 kr
Bostadsbyggnader 419 000 kr
Summa: 7 867 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 2 567 500 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Jag är intresserad av fastigheten Böle och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning