Djäknehyttan

Skogsskifte med jordbruksmark i Avesta med egen jakt.
Areal: 175 ha
Kommun: Avesta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 500 000 SEK
Anbudsdag: 21/3 2018
Ett stort sammanhängande skogsskifte med tillhörande jordbruksmark strax utanför Avesta centrum. Lättåtkomligt. Talldominerad skogsmark på ca 158 ha med virkesförrådet ca 24 800 m³sk. Nuvarande tillväxt 1 150 m³sk/år. Inägomark
ca 10 ha. Egen jakt. Fiske i Dalälven med kräftfiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplan ca 9,9 ha jordbruksmark. Jordbruksmarken utarrenderad tom 14/3-2021. Stödrätter för brukad areal följer fastigheten.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 158,7 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 24 827 m³sk, vilket motsvarar ca 156 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 73% av virkesförrådet medan gran har 12% och lövträd har 15%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,3 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 1 156 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Christer Carlsson november 2017.

Jakt

Egen jakt, ingår ej VVO eller klubb.

Skjutbana

Skjutbana arrenderad av Avesta Skyttegille. 5-årigt avtal.

Fiske

Fastigheten har del i Avesta Grytnäs Kyrkby FS:23 vilket ingår i Avesta Norra Fiskevårdsområde (Bit av Dalälven). Fiskrättsbevis kostar för markägare 100 kr och ger rätt att fiska med fast redskap och delta i Kräftfiske. Fastigheten har del i Avesta Östanbyn FS:8 . Bysamfällt fiske i Östanbyns skifteslags vattenområde.

Övrigt

En tillväxtfastighet med stor potential för framtiden.

Rättsförhållande

Fastighet

Avesta Djäknehyttan 2:7, del av och Norberg Bjurfors 8:65

Ägare

Anders Yngvesson 1/2
Annika Yngvesson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 158,7 ha
Impediment 0,2 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Inägomark 9,9 ha
Övrigmark 5,4 ha
Summa: 175,6 ha

Taxeringsvärde

Del av Avesta Djäknehyttan 2:7. Saknar eget taxeringsvärde då delen ingått i större taxeringsenhet. Obebyggd lantbruksenhet. Typkod 110. Norberg Bjurfors 8:65 är taxerad som lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort. Typkod 197. Taxvärde 0 kronor.

Inteckningar

Skiftet är samintecknat med flera fastigheter. Säljaren svarar för att skiftet överlåtes obelånat och fri från penninginteckningar.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Djäknehyttan och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning