Djurkälla skog

I ett skifte med 45 ha produktiv skogsmark, 7 149 m3sk och jakt, strax norr om Motala.
Areal: 46 ha
Kommun: Motala
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 400 000 SEK
Anbudsdag: 26/3 2019
Skogsmark om 46 ha samlat i ett välarronderat skifte utbjudes till försäljning i Djurkälla strax norr om Motala. Den produktiva skogsmarken uppgår till 45,4 ha med ett totalt virkesförråd om 7 149 m3sk eller motsvarande 157 m3sk/ha. De talldominerade skogarna återfinns främst i växtliga åldrar mellan 35 och 65 år, boniteten bedöms till 6,7 m3sk/ha. Fastigheten är vackert belägen på Djurkällaplatån med vid utsikt över Vättern och dess marker ger dessutom goda möjligheter till spännande jaktupplevelser.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vadstena
Storgatan 34
592 30   Vadstena
Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-520 88 91

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Annat

Skogsmarken på fastigheten ligger i ett välarronderat skifte om ca 46,2 ha. Enligt skogsbruksplan upprättadav Södra 2016 och framskriven till våren 2019, med hänsyn tagen till utförda åtgärder och tillväxt, uppgår den produktiva skogsarealen till 45,4 ha med ett bedömt virkesförråd om 7 149 m3sk eller motsvarande 157 m3sk/ha. Tall är det dominerande trädslaget med 82% av virkesförrådet följt av 14 % gran och 4 % löv. Medelboniteten bedöms till 6,7 m3sk/ha och den årliga tillväxten vid framskrivningstidpunkten till 322 m3sk/år. Markerna domineras av växtliga gallrade skogar i 35-55 år. I avdelning 25 i skogsbruksplanen har plantering utförd under 2018 lidit av torkan. Nya plantor är beställda och plantering kommer bekostas och utföras av Säljaren innan tillträde.

Skogsmarken är belägen på Djurkällaplatån med vacker utsikt över Vättern. Markerna är kuperade med välskött skog utan behov av större skogsvårdande åtgärder de kommande åren.

Nyckelbiotoper m.m.

Saluförd mark berörs inte av nyckelbiotoper eller områden klassade med höga naturvärden.

Jakt

Fastighetens jakt är disponibel från och med tillträdesdagen. Jaktbart vilt är främst älg, rådjur, vildsvin och sporadiskt med dov- och kronvilt. Fastighetens kuperade marker ger goda förutsättningar för jakt.

Rättsförhållande

Fastighet

Motala Djurkälla 10:23, del av

Ägare

Göran Davidsson 1/2
Hans Davidsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret saknas då försäljningsobjektet utgör del av fastighet. Enligt egen uppmätning uppgår saluförd del av fastigheten till ca 46,26 ha. Säljarna har hos det kommunala lantmäteriet i Motala kommun ansökt om avstyckning av rubricerat markområde. Området kan bilda egen fastighet. I det fall en köpare önskar fastighetsreglera saluförd mark intill redan ägd närliggande fastighet kan ansökan till Lantmäteriet ändras till denna åtgärd. En avstyckning står Säljarna för, i det fall markområdet ska fastighetsregleras står köparen för denna kostnad.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Westman
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 66
070-520 88 91

Fastighetsmäklare

Göran Hellqvist
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
0143-125 64
070-520 88 30

Jag är intresserad av fastigheten Djurkälla skog och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning