Fågelkärr

I Fågelkärr nära Bunn, med bördig granmark, lummig lövskog och egen bokskog.
Areal: 32 ha
Kommun: Aneby
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 5/11 2018
I den kuperade och vackra Bunnbygden ligger Fågelkärr 1:2. Fastigheten har tre skiften och är i huvudsak belägen i en sluttning med bördig granmark, lummig lövskog och egen naturskön bokskog. Fastigheten har en areal om ca 32 ha varav 27 ha skog och 4 ha jordbruksmark. Virkesförråd ca 6 000 m3sk. Inga byggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Jordbruksmark

Fastighetens jordbruksmark utgörs av ca 4 ha varav 2 åker och 2 ha bete. Jordbruksmarken är muntligen upplåten tillsvidare.

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Skogsstyrelsen i december 2017. Den har sedan skrivits upp med ett års tillväxt. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 27,1 ha och virkesförrådet 5 958 m3sk. Trädslagsfördelning: tall 15 %, gran 62 %, löv 22 % samt bok 1 %. Bonitet 7,6 m3sk/ha.

Fastigheten har en egen naturskön bokskog (avd. 7). På fastigheten finns två nyckelbiotoper som omfattar 1,5 ha av avdelning 12 och 13.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten tillsvidare.

Rättsförhållande

Fastighet

ANEBY FÅGELKÄRR 1:2, del av

Ägare

Gunilla Borglin 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,1 ha
Inägomark 4,1 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 32,1 ha

Taxeringsvärde

Aktuellt taxeringsvärde för fastigheten saknas. Ett nytt sådant kommer att fastställas efter lantmäteriförrättningen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Fågelkärr och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning