Fagerberget

Lättillgänglig skog belägen inom viltvårdsområde.
Areal: 6 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 285 000 SEK
Anbudsdag: 31/5 2019
Mellan Björbo och Nyhammar strax innan sockengränsen är denna obebyggda skogsfastighet belägen. Lättillgänglig längs den asfalterade vägen, i andra änden av skiftet finns banvallen kvar från sträckan Björbo-Nyhammar. Fastigheten är belägen inom Björbo viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har enligt skogsbruksplanen en produktiv skogsmarksareal om 5,9 ha. Virkesförrådet är bedömt till 862 m³sk. Skogsmarken består till övervägande del utav växande gallringsskogar. Skogsbruksplanen har upprättats av Kjell Larsson, Björbo, under år 2018. Fastigheten är belägen längs allmän väg. Längs skiftets östra del finns en skogsbilväg.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Björbo vvo om 11 700 ha. https://www.laget.se/bjorbovvo/

Rättsförhållande

Fastighet

GAGNEF BJÖRBO 42:15

Ägare

Gun-Britt Permats 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 6,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 5,9 ha
Impediment 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 6,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 251 000 kr
Summa: 251 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom glesbygd i Gagnefs kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Fagerberget och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning