Fållinge

Obebyggt skogsskifte i Fållinge, Smålandsstenar. Jakt- och fiskerätt ingår.
Areal: 31 ha
Kommun: Gislaved
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 24/9 2019
Skogsskifte utan byggnader beläget i byn Fållinge strax öster om Smålandsstenar. Total areal om 31 ha varav 30 ha skogsmark. Sammanhängande skifte där arealen domineras av yngre tillväxtskogar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (8)

Foto: Per Josefsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under våren 2017. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 30 ha med ett beräknat virkesförråd om 2 918 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 8,1 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 72 %, tall 26 % samt löv 2 %. Med hänsyn tagen till tillväxt sedan planens upprättande uppgår det beräknade virkesförrådet vid försäljningstidpunkten till c:a 3 350 m3sk. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande. Marken ingår i Fållinge älgjaktlag.

Fiske

Inom fastighetens gränser finns inget eget fiskevatten men andel i fiskesamfällighet ingår avseende fiske i del av Nissan.

Vägar

Fastigheten omfattas inte av några vägsamfälligheter. Framfartsvägen in till fastigheten går via samfälld väg från ursprungsfastigheten Fållinge 1:9, se bifogad karta. Om alternativa vägar skall nyttjas får detta ske efter samråd med berörda fastighetsägare.

Rättsförhållande

Fastighet

Gislaved Fållinge 1:24

Ägare

Göran Johansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 30,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,0 ha
Impediment 0,3 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 31,2 ha
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Fållinge och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning