Fjärdingsbo

Fjärdingsbo med 46 ha skog, 6 238 m3sk, jakt och fiske.
Areal: 50 ha
Kommun: Kinda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 5 200 000 SEK
Anbudsdag: 3/5 2018
I södra Östergötland i slutet av vägen ligger skogsgården Fjärdingsbo, mycket vackert belägen vid sjön Fälens strand. Mangårdsbyggnaden har sjöutsikt och omgärdas av naturbetesmark. Landskapet är lätt kuperat och markerna består av 46 ha skog och 3,3 ha betesmark. Området erbjuder ett rikt friluftsliv och för den jaktintresserade finns det gott om vilt i markerna. Vid sjön finns det en brygga för både bad och fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Linköping
Gumpekullavägen 8
582 78   Linköping
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är uppförd i två plan med stomme av timmer och brädfodrad fasad på torpargrund under tak av tegel. Huset är uppdelat i två lägenheter, en på nedre plan och en på övre. Boytan uppgår till 110 kvm enligt taxeringen. De båda lägenheterna är identiska och fördelas på kök och två rum med kamin
och köksspis. Ny el 2011. Vatten tas från en grävd källa, men är inte tjänligt som dricksvatten. Protokoll från provtagning finns. Nuvarande ägare har undersökt möjligheten att ta vatten från sjön och enligt provsvar är vattnet tjänligt som dricksvatten. I anslutning till huset finns ett mindre förråd samt en potatiskällare.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i stomme av trä/timmer med brädfodrad fasad på stenfot under tak av plåt. Byggnaden nyttjas till förvaring. Nytt tak 2005. El finns.

Svinhus

Uppförd i stomme av trä/timmer med brädfodrad fasad på stenfot med gjutet golv under tak av plåt. Byggnaden rymmer ett mindre gästrum och förvaringsutrymmen. Nytt tak och förbättring av grunden 2015. El finns.

Magasin

Uppförd i stomme av trä med brädfodrad fasad på stenfot under tak av tegel. Byggnaden är belägen på utskiftet på andra sidan Fälen.

Skog och mark

Betesmark

Gården har 3,3 ha naturbeteshagar och erhåller ett miljöstöd för bete av marken på cirka 9 000 kr per år och ca 1 900 kr för hamlade träd. Arealen är dock för liten för att söka gårdsstöd.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades ursprungligen 2005 men reviderades 2015 av Holmen skog och är ajourförd med utförda åtgärder fram till idag. Den produktiva skogsmarken uppgår till 46,3 ha och virkesförrådet till 6 238 m3sk eller 135 m3sk per ha. Då är inte 2018-års tillväxt inräknad. Tall är det dominerande trädslaget med 65 % följt av gran och löv som utgör 27 % respektive 8 %. Medelboniteten beräknas till 7 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 4 500 m3sk och sammanlagt ca 1 300 m3sk är slutavverkningsmoget. Skogsbilvägen på hemskiftet är gemensam med fastigheten Kinda Fjärdingsbo 1:4. Underhåll har skett i samband med att åtgärder har utförts i skogen. För att uppnå kraven för FSC-certifiering skall minst 5 % av den produktiva skogsarealen avsättas för naturvård, antingen som Naturvård- orört (NO) eller som Naturvård- skötsel (NS). På fastigheten har totalt 2,5 ha klassats som NS och NO. Detta ger en total andel naturvård på 6 %.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns tre registrerade nyckelbiotoper. Se skogsstyrelsens hemsida för mer information.

Jakt och fiske

Jakten och fisket är tillgänglig för ny ägare på tillträdesdagen. I området finns älg, rådjur, vildsvin och dovhjort. Fastigheten har fiskerätt i Fälen och Fälsbo göl. I Fälen finns det kräftor. Båtplats och brygga finns vid Fälen.

Häradsallmänning

Fastigheten har del i Kinda Häradsallmänning med 5/80 mantal. Utdelningen brukar vara några hundra kronor per år.

Rättsförhållande

Fastighet

Kinda Fjärdingsbo 1:13, 1:14

Ägare

Anette Jonsson Zaklada 1/2
Anita Cednert Fredriksson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 49,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 3,5 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 50,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 920 000 kr
Tomtmark 118 000 kr
Bostadsbyggnader 285 000 kr
Ekonomibyggnader 22 000 kr
Summa: 3 345 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 2 100 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för juridisk person och för fysisk person som ej är bosatt inom glesbygdsområde i Kinda kommun.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Dokument

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 04
070-606 91 53

Jag är intresserad av fastigheten Fjärdingsbo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning